انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: تجویــــد
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

تجویــــد

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. نمونه سؤالات تئوری تجوید (6 پاسخ‌ها:)
 2. روش بدست آوردن شماره صفحه از روی شماره جز ( فقط در عمان طه) (2 پاسخ‌ها:)
 3. دوره تجوید سطح یک توسط استاد موسوی بلده (1 پاسخ:)
 4. آموزش تخصصی تجوید در طی 11 جلسه (2 پاسخ‌ها:)
 5. کارگاه آموزش تخصصی استادمحمدرضا ستوده نیا (2 پاسخ‌ها:)
 6. درمحضرقرآن (تحلیل صرفی و نحوی آیات قرآن) (20 پاسخ‌ها:)
 7. تجوید و فصاحت (4 پاسخ‌ها:)
 8. تجوید و فصاحت استاد حصری (7 پاسخ‌ها:)
 9. مشکل در تلفظ حرف «را» (5 پاسخ‌ها:)
 10. التقای ساکنین جز 19 قرآن کریم (3 پاسخ‌ها:)
 11. مشکلات تجویدی بزرگان تلاوت و توجیهات (6 پاسخ‌ها:)
 12. اثبات درستی نظر ابن‌سينا درباره علم تجويد بعد از 10 قرن (0 پاسخ‌ها:)
 13. یک سوال (2 پاسخ‌ها:)
 14. تلفظ خاص حرف "ر" توسط استاد صیاد (4 پاسخ‌ها:)
 15. نظر شما در مورد این نکته تجویدی چیست؟ (10 پاسخ‌ها:)
 16. یک اشکال تجویدی (1 پاسخ:)
 17. آموزش اختلاف قرائت توسط استاد محمد رضا ستوده نیا (0 پاسخ‌ها:)
 18. استعلاء حروف غ ، خ ، ق (15 پاسخ‌ها:)
 19. برخی نکات تجویدی مغفول (7 پاسخ‌ها:)
 20. ویژگی حرف ظاء (9 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2