انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: ترکیه در ماه رمضان مساجد سیار دایر میکند
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سازمان امور ديانت تركيه براي تقويت فضاي معنوي در ماه رمضان و نيز توجه به نيازهاي معنوي روزه داراني كه به مسجد دسترسي ندارند، مساجد سيار داير مي كند.
ايرنا از آنكارا نوشت: به دليل همزماني ماه رمضان با تعطيلات تابستاني، سازمان امور ديانت تركيه با صدور بخشنامه اي به مفتي گريهاي استانهاي مختلف اين كشور، خواهان انجام تدابير لازم براي استفاده مردم اين كشور از بركات ماه رمضان شد.
در اين بخشنامه از مفتي گريها خواسته شده با دايركردن مساجد سيار زمينه استفاده كارگران فصلي، صاحبان منازل ييلاقي در مناطق گردشگري و نيز گردشگراني كه به مسجد دسترسي ندارند، از بركات اين ماه فراهم شود.
طبق بخشنامه ياد شده، در مناطق گردشگري كه شهركهاي گردشگري در آنها وجود دارد و نيز در مناطق كشاورزي و ييلاقي تركيه كه كارگران فصلي در آنها اشتغال دارند، مساجد سيار داير خواهد شد.
سازمان امور ديانت تركيه وابسته به نخست وزيري اين كشور تنها مرجع رسمي ديني تركيه مي باشد.
اين سازمان كه تنظيم روابط ديني تركيه را عهده دار است، اداره بيش از 75 هزار مسجد در سطح اين كشور را نيز برعهده دارد.