انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: •A dozen of•
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
A dozen of:


کمیت نما است => به معنی :{ 12 تا / 10-12 تا (در عامیانه)}.

a dozen of انگار به جای عدد 12 نشسته => اسم و فعلش جمع است


There are a dozen of eggs in the refrigerator => ترجمه: 10/12 تا تخم مرغ تو یخچال هست

کاربرد آن در مثالی دیگر:

مثلا می خواهم بگوییم صدها کتاب:

hundreds of books

ده ها هزار دانش آموز :

tens of thousands of student

صدها هزار میلیارد اتم:

hundreds of thousands of billions of atoms

حالا می خوایم بگیم ده ها کتاب => قاعدتا این طوری می شه: tens of books! ولی در انگلیسی این لفظ رو به کار نمی برند و به جایش می گویند:dozens of books

در مجلات و اخبار زیاد از این کلمه استفاده می کنند:

Map shows Dozens of U.S military Ships in Indian ocean => نقشه ده ها کشتی جنگی آمریکایی رو در اقیانوس هند نشون می ده...