انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم
تلاوت های تصویری استاد محمود شحات انور - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم (http://www.gharian.ir)
+-- انجمن: دانـلـود تلـاوت (http://www.gharian.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+--- انجمن: تلاوت های مصری (http://www.gharian.ir/forumdisplay.php?fid=37)
+---- انجمن: تلاوتهای تصویری مصری (http://www.gharian.ir/forumdisplay.php?fid=100)
+---- موضوع: تلاوت های تصویری استاد محمود شحات انور (/showthread.php?tid=3946)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


تلاوت های تصویری استاد محمود شحات انور - shia - 2010-05-23

صفحه اول:

شمس
دخان قدر
نحل
نحل کوثر
بقره
ابراهیم
نساء
قمر رحمان پاکستان
نحل
ال عمران
بقره
اخر کهف اعلی شمس
اخر شوری اعلی حمد بقره
قصص
قریش پاکستان
اسرا ایران
ابراهیم
شعرا و قصار
تحریم شمس
نحل
جمعه
رحمان شمس
محمد شمس
حجرات ق قصار
مقطع قصص
مائده در قم
کهف قصار السور
قرائتی نادر از استاد
اخر ق و قصار السور
مائده
مائده
انعام
اخر طه
محمد اعلی شمس در رشت
ال عمران ایران
ال عمران انگلیس
شمس پاکستان
حشر بلد
انعام شمس کوثر ایران
انعام مصر
کهف اعلی قریش
کهف
اخر یس اعلی قریش حمد
مقطع فصلت ایران
انعام
نحل اسرا
شوری نازعات حمد

صفحه دوم:

مقطع کهف
مقطع مائده
ایه 11 مائده
تلاوت استاد در برازجان
مائده ضحی
مقطعی زیبا از استاد
مریم
مقطع نمل
انعام شمس در انگلیس
کهف
اواخر شعرا و شمس
تلاوت استاد در اندونزی
توبه کوثر در ایران
مقطع نمل
انسان بلد در ارسنجان
فرازهایی از شمس
حمد
شمس قریش
تحریم
مقطعی زیبا از استاد
بقره 254 تا 286 در پاکستان
تلاوت استاد در سالگرد پدر مرحومشان
ایات پایانی کهف و قصارالسور
مقطع شمس
اخر ال عمران
انعام
قصص
قصص رحمان قریش حمد بقره
احزاب شمس
انسان کوثر در محضر رهبری
مقطعی از رحمان و شمس در پاکستان
مقطع شعرا
مقطعی زیبا از استاد
مقطع زیبا
حضور استاد در تبریز
تلاوت استاد در بندرعباس
توبه یونس شمس
مقطع شمس در اندونزی
فرازی از سوره انعام
فرازی از سوره ق
نبا 31 تا اخر کوثر
حمد
فتح حجرات کافرون در افریقای جنوبی

صفحه سوم:
فتح حجرات کافرون افریقای جنوبی با حجم کم
نحل بلد کوثر
محمد طارق قریش
مقطع نازعات
حشر اعلی در انگلیس
تلاوت استاد در اندونزی
ال عمران اعلی شمس(معروف) در انگلیس
یوسف 53 تا 66 در مصر
انعام شمس در ایران
شوری
ایات پایانی مائده
مقطع مطففین
حشر
انعام
یوسف
نحل طارق اعلی شمس قریش
احزاب کوثر در مشهد
شمس
ترتیل و تحقیق از ایه 26 سوره ال عمران
مقطعی از استاد
مقطعی از استاد دوباره
مقطع ضحی در ایران
مقطع استاد
شمس متفاوت
مقطع استاد
نور
شعرا اعلی شمس
تلاوتی از استاد در انگلیس
مقعی از استاد به همراه تصاویر
مقطع محزون ایشان
اخر شوری بلد حمد بقره
ضحی و انشراح در مسجد خودشان
تلاوت استاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقطع طارق
اخر حشر بلد شمس قریش کوثر

صفحه چهارم:

مقطعی از استاد
مقطع استاد
ابراهیم در انگلیس
ال عمران 26 تا 39
تحریم اعلی شمس کوثر در افریقای جنوبی
تلاوتی از استاد
ال عمران
تلاوت استاد
انعام(و عنده مفاتح الغیب)
انعام(و هو الذی انشاکم)
زخرف دخان
تحریم قریش حمد
حمد در پاکستان
تلاوتی از استاد
تلاوت استاد در سال 90 در حرم رضوی
مقطعی از مطففین در ایران
مقطع حجرات
تلاوتی از استاد
نور اعلی شمس
نحل قریش حمد بقره در انگلیس
مقطعی از تحریم اعلی
لقمان در مصر
هود شمس در کرمانشاه
ق نازعات
تلاوتی از استاد
تلاوتی در مصر
تلاوتی در مجلس رییس جمهور مخلوع مصر
مقطع اعلی شمس در مراسم سالگرد پدر
یوسف
مقطعی از استاد
تلاوت استاد در مسجد عمار
مقطع انسان
حمد
مقطع رحمان در افریقا
تلاوت استاد در شبکه الفرات عراق
محمد شمس
نازعات قریش
کلیپی از استاد
تلاوتی از استاد

صفحه پنجم:

یوسف 53 به بعد در تهران
مقطع زیبای استاد
مقطعی از استاد
نجم قمر در فرانسه
انعام ایران
ابراهیم و قصار در فرانسه
تلاوت استاد در حرم حضرت معصومه(س)
مقطع اعلی
مقاطعی از استاد نکا
شوری ضحی علق در ایران
قصص 83 تا 88 در خیلی جوانی در مصر
مقطع اعلی در بندرامام
انعام اعلی حمد در فرانسه
حشر قیامت نازعات شمس در فرانسه
ال عمران زلزال کافرون در فرانسه
طه
یوسف شمس در فرانسه
تحریم شمس کوثر در فرانسه
فصلت اعلی در مازندران
بلد شمس قدر کوثر در بهشهر
نساء 174 تا 176 و شمس در نکا
انبیا شمس در گیلان
دانلود بیش از 500 تلاوت از استاد
اخر فصلت و شوری
مقطع ضحی در نوشهر
دو مقطع از اسرا
ابراهیم ضحی در نوشهر
مقطع استاد در بندرعباس
شمس
اسرا اعلی شمس کوثر در کویت

صفحه ششم:

اعلی قریش حمد بمناسبت رحلت استاد شحات
دو مقطع از سوره شمس
انسان بلد قریش
حشر بلد قریش حمد
احزاب شمس کوثر در محمودآباد
شعرا نجم در آمل
کهف شمس کوثر در تنکابن
مجموعه ای از تلاوتهای تصویری استاد
احزاب 25 تا 48
حشر اعلی کوثر در بوشهر
کهف اعلی کوثر در بوشهر
اسرا شمس در نکا
اسرا شمس کوثر در ساری
حشر نازعات در مصر
تقلید استاد از پدر
طه نجم در کیاپی
قصص 83 تا 88
به نام خدا
سلام

تلاوت تصویری استاد محمود شحات انور


سوره مبارکه شمس[split] دانلود تلاوتهای استاد محمود شحات انور - GHARIAN - 2010-08-20

سلام

سور مباركه الدخان و القدر

تلاوت تصويري

مدت: 5 دقيقه

لینک دانلود


RE: دانلود تلاوتهای استاد محمود شحات انور - sahab1722 - 2010-09-05

تلاوتي تصويري از استاد محمود شحات سوره نحل:

http://www.4shared.com/file/109707990/8c77947/____.html

http://www.4shared.com/file/115364442/56d187c7/____.html


تلاوتي تصويري از محمود شحات: آخر سورة النحل والكوثر:

الجزء الاول

http://www.4shared.com/file/128636089/b7c309f4/mahmood_nahal_1.html

الجزءالثانى

http://www.4shared.com/file/128632529/c485b4c2/mahmood_nahal_2.html

الجزء الثالث

http://www.4shared.com/file/128619147/dfaf42fe/mahmood_nahal_3.html

تلاوتي تصويري از استاد محمود شحات از سوره بقره:

http://www.4shared.com/file/187916059/ee73fa2d/-____.html

مدت تلاوت حدود 40 دقيقه است .


RE: دانلود تلاوت های تصویری (فقط در این تاپیک) - shia - 2010-09-11

به نام خدا
سلام


تلاوت تصویری از استاد محمود شحات انور


سوره مبارکه ابراهیم.


RE: تلاوت های تصویری استاد محمود شحات انور - sahab1722 - 2010-10-12

تلاوت سوره مباركه نساء سال 2008 در ايران استاد:

لينك دانلود: كليك =دانلود


RE: تلاوت های تصویری استاد محمود شحات انور - sahab1722 - 2010-10-15

[عکس: 081209115135gDmV.gif]

تلاوتي بينظير از استاد : قمر و الرحمن پاکستان

حجم این قسمت که 10 دقيقه است تنها 7 MB است كيفيت هم خوبه

اينم كامل اين تلاوت:

دانلود با حجم 38 مگابایت

[عکس: txt2%20%2887%29.gif]


RE: تلاوت های تصویری استاد محمود شحات انور - sahab1722 - 2010-10-20

[عکس: 27.gif]

دانلود سوره نحل

[عکس: txt2%20%2873%29.gif]


RE: تلاوت های تصویری استاد محمود شحات انور - sahab1722 - 2010-10-21

دانلود سوره ال عمران


[عکس: images_276.gif]


RE: تلاوت های تصویری استاد محمود شحات انور - sahab1722 - 2010-10-27

دانلود سوره بقره

با حجم 31 مگا بايت


RE: تلاوت های تصویری استاد محمود شحات انور - sahab1722 - 2010-11-07

دانلود اخر سوره كهف و اعلي و شمس

[عکس: 871-welcome-AbeerMahmoud.gif]
دانلود اخر سوره شوري و اعلي و فاتحه و اول بقره

[عکس: image.php?u=11762&dateline=1249388281]