انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم
ویژه نامه ی هفته ی «دفاع مقدس» - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم (http://www.gharian.ir)
+-- انجمن: دیـن و مـذهــب (http://www.gharian.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+--- انجمن: شهدا (http://www.gharian.ir/forumdisplay.php?fid=105)
+--- موضوع: ویژه نامه ی هفته ی «دفاع مقدس» (/showthread.php?tid=6906)ویژه نامه ی هفته ی «دفاع مقدس» - A.Ghasemzadeh - ۱۳۹۳-۰۶-۳۱

[عکس: defa_moghadas8.jpg]


[عکس: defa_moghadas.jpg]
   
[عکس: defa_moghadas2.jpg]
 

 

 

 

 


RE: ویژه نامه ی هفته ی «دفاع مقدس» - A.Ghasemzadeh - ۱۳۹۳-۰۷-۰۲

[عکس: defa_moghadas3.jpg]
 
 


RE: ویژه نامه ی هفته ی «دفاع مقدس» - A.Ghasemzadeh - ۱۳۹۳-۰۷-۰۳

[عکس: defa_moghadas6.jpg]
 
 
 
 RE: ویژه نامه ی هفته ی «دفاع مقدس» - A.Ghasemzadeh - ۱۳۹۳-۰۷-۰۵
RE: ویژه نامه ی هفته ی «دفاع مقدس» - مجتبی امیری - ۱۳۹۳-۰۷-۰۶

[عکس: w535]