انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم
تلاوت های تصویری استاد فقید محمدعلی اوحدی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم (http://www.gharian.ir)
+-- انجمن: دانـلـود تلـاوت (http://www.gharian.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+--- انجمن: تلاوت های ایرانی (http://www.gharian.ir/forumdisplay.php?fid=38)
+---- انجمن: تلاوتهای تصویری ایرانی (http://www.gharian.ir/forumdisplay.php?fid=101)
+---- موضوع: تلاوت های تصویری استاد فقید محمدعلی اوحدی (/showthread.php?tid=7004)تلاوت های تصویری استاد فقید محمدعلی اوحدی - A.Ghasemzadeh - ۱۳۹۳-۱۱-۰۹

این تلاوت، از استاد محمدعلی اوحدی از سوره ی مبارکه ی یوسف است که در مشهد مقدس انجام گرفته است....