انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم
ترجمه كتاب الحان السماء للكاتب محمود السعدنى - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم (http://www.gharian.ir)
+-- انجمن: ۞ قــــاریــــان ۞ (http://www.gharian.ir/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: قاریان مصری (http://www.gharian.ir/forumdisplay.php?fid=28)
+--- موضوع: ترجمه كتاب الحان السماء للكاتب محمود السعدنى (/showthread.php?tid=7208)ترجمه كتاب الحان السماء للكاتب محمود السعدنى - محمد حلمى بركات - ۱۳۹۶-۰۷-۱۸

"كتاب الحان السماء"

{{كتاب قيم من أعمال الكاتب محمود السعدني يتحدث عن حقبه عظيمه من مشاهير قراء مصر}} 
?نتناول ان شاء الله الكتاب في شكل فقرات حتي يسهل استيعابه وان شاء الله يكون مترجم باللغه الفارسية حتى تسع الفائده لأكبر عدد من متابعي قناتنا "مزامير آل داود" واهداء لسميعه الذوق الرفيع

{{کتابی گرانبهاازکارهای نویسنده (محمودالسعدنی)که ازگنجینه ای عظیم وبزرگ،ازمشاهیرقاریان مصرسخن می گوید،}}}
_________________________
?{{{دست میابیم به کتاب وی،وکتاب را به صورت چندقسمت درمی آوریم تا کاررابرای شماآسان کنیم وکتاب مشاهیررابه فارسی ترجمه خواهیم کرد تا بزرگواران  مشترک کانال((مزامیرآل داود)) بتوانندنهایت استفاده راازاین کتاب نوشته عظیم ببرند }}}[[باقبولی طاعات وعبادات شما همراهان بزرگوار،،التماس دعا]]