تبلیغات شما در انجمن قاریان (February 12, 2016)

دعوت از دوستان و قاریان قرآن کریم برای همکاری بیشتر در انجمن قاریان (February 12, 2016)

تبلیغات شما در انجمن قاریان (February 12, 2016)

دعوت از دوستان و قاریان قرآن کریم برای همکاری بیشتر در انجمن قاریان (February 12, 2016)


رتبه موضوع:
  • 25 رای - 3.28 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ویژگی های صوت
#1
به نام خدا
سلام

صدايي راكه از حنجرة انسان خارج مي‌ شود صوت گويند. صوت از ارتعاش دو تيغة نازك به نام «تارهاي صوتي» بوجود مي آيد. تارهاي صوتي در حنجره قرار دارد و حنجره نيز درست در عقب زبان واقع است و در بخش فوقاني ناي مي باشد.
وقتي تارهاي صوتي در اثر عمل ماهيچه هاي ويژه اي كشيده مي شوند، شكاف باريكي ميان آنها ايجاد مي‌ شود كه با عبور هواي بازدم از اين شكاف، تارهاي صوتي به ارتعاش در مي آيند. اين ارتعاش، هواي داخل حلق، ششها، دهان و حفره هاي بين بيني را نيز مرتعش مي كند و بدين ترتيب، صوت ايجاد مي شود.

شناخت صوت
يكي از مظاهر توحيد افعالي، دستگاه تكلم انسان است. صداي هر انساني با صداي ديگري فرق دارد و اگر با ديد الهي بنگريم، همه صداها زيباست، منتها بايد با تمرين و ممارست اين زيبايي را از استعداد و قوه به فعل رساند. نخستين گام در اين راه، شناخت صداست. ابتدا قاري قرآن بايد صدايش را بشناسد وبعد با اهتمام فراوان به ساختن صداي خود بپردازد. شناخت صدا بسيار مهم است، كساني كه در اين مرحله موق شوند، به رشد مطلوبي در هنر قرائت خواهند رسيد.
.
اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنا مَعَهُمْ وَالْعَنْ أعْدائَهُمْ اَجْمَعینْ

پاسخ }}
آگهی
#2
به نام خدا

براي شناخت صدا، ابتدا بايد با استعدادهاي صوتي آشنا شد كه در اينجا برخي از آنها را توضيح مي‌دهيم.

طنين
طنين، پژواك و پيچش صوتي در دستگاه تكلم است كه هر چه بيشتر و بهتر باشد، صداي زيباتري به گوش خواهد رسيد. طنين از استعدادهاي خدادادي صداست و نسبت به صداهاي مختلف فرق مي كند و با تمرين مي توان آن را به كمال رساند، مگر صدايي كه ازاين استعداد اصلاً بهره اي نداشته باشد.
گاهي استفادة ناصحيح از صوت، اين استعداد الهي را تباه مي سازد يا كارآيي اش راكم مي نمايد؛ مثلاً افرادي كه در حين تلاوت صدايشان را حبس مي كنند يا به اصطلاح « صدايشان را مي گيرند » مانع ظهور كامل طنين صدايشان مي شوند.
در ميان قاريان مصري نيز چنين افرادي ديده مي شوند و در نتيجه كساني هم كه از ايشان تقليد مي كنند، ناخودآگاه صدايي بدون طنين ايجاد مي نمايند. پس براي كارآيي بيشتر طنين صوتي، هرگز نبايد صدا را حبس كرد. البته فرق هنر قرائت با هنر آواز اين است كه در هنر قرائت، به واسطه رعايت قواعد تجويدي، بطور طبيعي صداي قاري كنترل شده خارج مي شود و لاجرم مقداري از صدا حبس خواهد شد، منتها اين حبس صدا منافاتي با بروز كامل طنين صوتي ندارد. اما حبس صدا منافاتي با بروز كامل طنين صوتي ندارد. اما حبس صوتي كه بيش از اين باشد باعث لطمه زدن به طنين مي شود.

.
اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنا مَعَهُمْ وَالْعَنْ أعْدائَهُمْ اَجْمَعینْ

پاسخ }}
سپاس شده توسط: GHARIAN ، Safari ، تـبــارک ، یانور ، A.Ghasemzadeh
#3
به نام خدا

انعطاف
ميزان انعطاف صدا از قدرت تحرير و مهارت در تغيير پرده هاي صوتي به دست مي‌ آيد. به اصطلاح، صدايي كه تحريرش بيشتر است از انعطاف بيشتري برخوردار است و صدايي كه تحرير كمي دارد انعطاف آن محدود مي باشد و براي تكامل آن تمرين و ممارست وسيله خوبي است
يكي از استعدادهاي صوتي كه از نعمتهاي عالي حضرت حق مي باشد، تحرير صوتي است. مهمترين عامل زيبايي صوت و قرائت، تحرير است. تحرير صوتي، انسان را به اعجاب وا مي دارد و متوجه عظمت خالق مي كند. از دو تار صوتي چنان تحرير زيبايي خلق مي شود كه قابل مقايسه با صداي هيچ سازي نيست و به مراتب از آنها زيباتر است. بطور كلي، تحرير مبين احساسات و حالات روحي قاري است. چه زيبا فرمود حضرت استاد كه: «تحرير ناله دل است به شرط آنكه قاري قرآن صاحب دل باشد.»
قدرت تحريري صوت بسته به نوع صدا فرق مي كند؛ مثلاً در صداهاي باس (بم) قدرت تحريري كمتر است و در صداهاي تنور و باريتون، بيشتر است. تحرير انواع مختلفي دارد، مانند: تحريرهاي پيوسته يا گسسته و يا تركيبي از هر دو.
قاريان قرآن بايد بكوشند تا اين استعداد صوتي را كامل نمايند و با دقت از آن استفاده كنند تا بي اراده و ناهماهنگ ظهور نكند و از تحريرهايي كه غير قرآني است پرهيز نمايند.
.
اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنا مَعَهُمْ وَالْعَنْ أعْدائَهُمْ اَجْمَعینْ

پاسخ }}
سپاس شده توسط:
#4
به نام خدا

قدرت و احاطه صوتي
از ديگر استعدادهاي صوت، قدرت و احاطه آن است. منظور از احاطه صوتي «ميزان اشغال فضا به هنگام خروج صوت» است؛ يعني مقدار فضايي كه صوت در هنگام خروج از دستگاه تكلم بدون هيچ وسيله كمكي فرا مي گيرد. بالطبع اين قدرت و احاطه صدا مانند بقيه ويژگيهاي صوتي در صداهاي مختلف فرق مي كند. در يك صدا كم است در صداي ديگر حد متوسط را داراست و در صدايي زياد مي باشد.

ارتفاع صوتي
فاصله بين پائين ترين نقطه يك صوت و بالاترين نقطه آن را ارتفاع صوتي گويند. كه در اين فاصله پرده هاي صوتي متعددي قرار دارد. غالباً صداها بر دو نوع است :
1- صداهاي سينه اي كه عمدتاً بم و حجيم هستند و از ارتفاع كمتري برخوردارند.
2- صداهاي سري (يا به اصطلاح: كله اي) كه عمدتاً زير هستند و از ارتفاع بيشتري بهره مند مي باشند. هر يك از اين دو صدا، زيبائي هاي خاص خودش را دارد. مسلماً صداي اول ارتفاع صداي دوم را ندارد و صداي دوم، بم صداي اول را. لازم به ذكر است كه هر دوي اين صداها، هم بم دارند و هم اوج. ولي قدرت و جذابيت در صداي اول، با بم صداست اما در صداي دوم، با اوج صدا.
البته صوت، استعدادهاي ديگري مانند لطافت، صافي و … دارد كه در اينجا به آنها نمي پردازيم، زيرا درك و فهم آنها از بديهيات است.
پس از آشنايي با استعدادهاي صوتي، قاري قرآن بايستي آن استعدادها را در صداي خويش تشخيص دهد و براي تكامل و رشد آن، ممارست دائمي داشته باشد.
يكي از راههايي كه به وسيله آن مي توان به بعضي از استعدادهاي صوتي شناخت پيدا كرد، مخصوصاً ارتفاع صوت، خواندن الفباي موسيقي است. براي اينكار بايد كلمه طيبه «الله» را بر مبناي الفباي موسيقي (دو، ر، مي، فا، سل، لا، سي) با پرده صوتي كه در گفتگوي عادي از آن استفاده مي شود، ادا كرد. معمولاً هر صدايي قادر است يك تا يك و نيم «اكتاو» از الفباي موسيقي را ادا كند ـ بعضاً تا دو «اكتاو» ـ و بيش از آن در صداهاي خارق العاده يافت مي شود (شروع اكتاو از فركانس عادي صحبت است.)


منبع : عروة الوثقی
http://nasimevahy.com/
اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنا مَعَهُمْ وَالْعَنْ أعْدائَهُمْ اَجْمَعینْ

پاسخ }}
سپاس شده توسط: GHARIAN ، Safari ، تـبــارک ، یانور ، shahat0 ، A.Ghasemzadeh
#5
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم

صوت تجلی گاه کلام الهی است. به عبارت دیگر وقتی کسی آیات قرآن را می خواند. کلمات و آیات الهی در صوت خواننده و قاری ظهور و بروز می کند و شنونده از آیات قرآن مجید آگاه می شود. به همین دلیل است که می گوئیم صوت تجلی گاه کلام وحی است، البته چنانچه شخصی آیات قرآن را حفظ کند ممکن است آیات قرآن برای خود حافظ در صفحات ذهنش متجلی شود، اما احدی به جز خود حافظ آن را نمی بیند و خود حافظ هم، آن ها را در ذهن خود یا تصویر شکل کتبی حروف و کلمات و آیات و صفحات حفظ می نماید. ضمن اینکه در هر حال این مورد یک امر شخصی است که کسی به جز خداوند بزرگ از صفحات ذهن کسی آگاه نیست، ولی شکل کتبی و یا صوتی قرآن مجید همواره برای بیننده آیات و شنونده آن ها کاملا به وسیله قوه بینایی و قوه شنوایی، محسوس است.

پس می توان نتیجه گرفت که آیات قرآن مجید یا از طریق کتبی به وسیله چشم بر همه متجلی می شود و یا اینکه به واسطه ابزار صوت قرائت متجلی می گردد. قرآن مجید را جبرئیل امین بر پیامبر بزرگوار خواند و پیامبر هم آن را بر مردم می خواند (تجلی صوتی) و کاتبان وحی آن را می نوشتند و اکنون میلیاردها نسخه از آن به اشکال مختلف در جهان برای بهره برداری، موجود است(تجلی کتبی) در نتیجه می توان ادعا کرد که قرآن، اول بار به صورت صوتی و سپس به شکل کتبی متجلی شده است.

نتیجه اینکه صوت، عمومی ترین، واضح ترین و شامل ترین تجلی گاه قرآن کریم است. دلیل آنکه اگر بخواهیم در یک جمع چند هزار نفری چند آیه از قرآن به آگاهی آنها برسانیم یا باید چند هزار جلد قرآن مجید تهیه نماییم و یا یک نسخه از قرآن را به یکی از آنها هدیه بدهیم و بقیه به نوبت آن را بخوانند؛ در حالی که یک نقر قاری می تواند آن را برای عموم آنها تلاوت کند و آن ها نیز همزمان و در یک لحظه آیات الهی را بشنوند و استفاده کنند.

تعریف ویژگی های صوت:

1- صاف بودن:
صاف و زلال بودن یکی از ویژگی های برجسته و مثبت صوت است و به هر میزان که عوامل منفی از قبیل اضطراب، لرزش، گرفتگی،خفگی، تیرگی، خش، شکاف، پریشانی، شکست، دورگه شدن و غیره در آن کمتر باشد، صدا بهتر و مناسب تر خواهد بود.

2- طنین صدا:
طنین صدا حالت ها و ویژگی هایی است که موجب شناخته شدن یک صدا از صداهای دیگر می شود. به عبارت دیگر وجه تمایز اصوات از یکدیگر است. هر چقدر صدا ملیح تر، جذاب تر و تاثیرگذار تر و لطیف تر باشد، خوش طنین تر است. ملاک تشخیص صداهای بد طنین و خوش طنین و نسبت های بین آنها و درجات زیبایی شان، احساس و فطرت پاک انسانی است.

3- انعطاف صدا:
انعطاف صدا به سه صورت معلوم می شود:
الف) قابلیت و مهارت در انتقال و جا به جا کردن پرده ها و درجات متنوع، در شرایط و سرعت ها و فاصله های مختلف
ب) ایجاد تحریرهای فراوان و گوناگون
پ) قرائت جملات لحنی، طبق برنامه لحنی به صورت لطیف و روان و نرم

4- ارتفاع و مساحت:
الف) ارتفاع صدا به معنی بلندی و مرتفع بودن صدا است. به عبارت دیگر صداهای بلند اگرچه بالقوه در بعضی افراد، فاقد درجات صوتی پایین تر (بم) باشند، به خودی خود یک ارزش محسوب می شوند، چرا که بعضی از انسان ها اساسا فاقد درجات صوتی بم و خیلی بم هستند، ولی با توجه به درجات صوتی مفروض که در صداهای انسان وجود دارد و در مقایسه بم ترین آنها با زیرترین صدای بلند فردی که ذکر گردید اختلاف زیادی در ارتفاع ملاحظه می شود.
ب) مساحت به میزان فاصله ی پائین ترین تا بالاترین ارتعاش یا بسامد(فرکانس) موجود در صدای فرد اطلاق می شود(وضعیت موجود).

5- شدت و قدرت و رسایی

شدت و قدرت و رسایی صرفنظر از واژه ها و کلماتی که برای تعریف و تقریب ذهن به کار می رود به مفاهیم زیر اطلاق می شود:
- حفظ قدرت و کیفیت صدا در پرده های مختلف
- خواندن در آب و هوای مختلف
- قرائت در زمان های مختلف
- خواندن در مکان های مختلف
- خواندن در درجات متعدد و مختلف صوتی
- قرائت در حالت های مختلف
- قرائت با مدت های مختلف ( خیلی کوتاه و خیلی طولانی)
- هماهنگ بودن با برنامه لحنی
- حمایت مقتدرانه از قاری در لحظات حساس و غیرقابل تصور
- رسا بودن صدا
- توانا بودن صدا
و ...

و من الله التوفیق
التماس دعا.یاحق
« خداوند به همه چیز آگاه است »

امیدوارم فقط به همین یک آیه ایمان بیاوریم !
پاسخ }}
سپاس شده توسط:
#6
سلام علیکم

دوستان عزیزم به همه نکات اشاره کردند که بسیار هم مفید بود بنده هم مختصر توضیحی خواهم داد در ادامه فرمایش دوستان و نه در تکمیل آن A03

در چگونگی ایجاد صوت ، خاصه صوت درست و مناسب قاری می بایست حتما از گوش خود استفاده نماید قاری باید به جایی برسد که حین تلاوت متوجه شود حتی کدام حرف از کجا تلاوت شد (سینه __ فضای دهان اعم از عقب ، وسط و جلو __ بیرون دهان__ دهان و بینی یا خیشومی کردن صدا و غیره ) رسیدن به این مهم اولا نیازمند تفکر زیاد روی صوت است ثانیا تلاش و تمرین مستمر و خستگی ناپذیر مسلما توفیقات فراوانی از سوی خداوند متعال در اثر این تلاش پر ثواب نصیب قاری خواهد شد .

ان شاءالله همگی موفق باشید ...
 
[عکس: 777.jpg]
پاسخ }}
سپاس شده توسط:


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قطعاتی برای ویژگی های صدا s.m.hossain 9 5,506 2013-03-18, 02:54 AM
آخرین ارسال: shahat0
  انعطاف مهم ترین ویژگی صوت arzmlk 16 6,091 2012-10-10, 02:55 PM
آخرین ارسال: baloch
Music قطعاتی در شناخت ویژگی های صوت alimodava313 2 1,750 2012-09-08, 01:16 PM
آخرین ارسال: alimodava313
  [سوال]  ویژگی های یک ترتیل خوب محمد باقر نبوی 1 2,253 2012-05-30, 03:42 PM
آخرین ارسال: s.m.hossain

پرش به انجمن:

پنل اسمس

قرآن

MyBB SQL Error

MyBB has experienced an internal SQL error and cannot continue.

SQL Error:
1146 - Table 'gharian_mybb.mybb_threadviews' doesn't exist
Query:
INSERT INTO mybb_threadviews (tid) VALUES('436')