زمان کنونی: ۱۴۰۱-۰۴-۱۲، ۰۲:۴۸ ق.ظ
مهمان عزیز خوش‌آمدید. (ورودعضــویت)

جستجو در سایت:
قرآن آنلاین سایت بصورت فلش
 
رتبه موضوع:
  • 89 رای - 2.29 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمونه سؤالات تئوری تجوید
نویسنده پیام
کارشناس لحن
*
ارسال‌ها: 1,361
موضوع‌ها: 84
تاریخ عضویت: ۱۳۸۹ بهمن
اعتبار: 1,105
سپاس‌ها: 0
0 سپاس گرفته‌شده در 0 ارسال
وضعيت : آفلاین
 
ارسال: #1
نمونه سؤالات تئوری تجوید
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام
ان شاءالله در این تاپیک سعی می کنیم که مباحث تئوری تجوید در قالب سؤالاتی که غالبا در امتحانات مطرح می شود رو این جا بگذاریم تا دوستان هنگام امتحان دادن توی دوره های مختلف کم نیارن.A05


اولش سؤالاتی که خودم دیروز امتحان گرفتم و بعضیا نمرشون خوب شد. (منظورم اصلا آقای احمدی نبودا)O پایان کدام کلمه مشمول قاعده روبرو نمی شود؟ «در هنگام وقف به صورت «الف مدی» و در صورت وصل به صورت فتحه خوانده می شود»
الف) قَواریرا ب) سَلاسِلا ج) الرَّسولا د) رَسولا
O فایده ی این نوع وقف، حفظ حرکت حرف آخر می باشد. نام این نوع وقف ......است و در کتابت رعایت.......است.
الف)اشمام-نشده ب)اشمام-شده ج)الحاق-نشده د)الحاق-شده
O در کدام مورد اجرای هر کدام از وقوف روم و اشمام در کل جایز نیست؟
الف)کلمه ای که در پایان خود ضمه دارد. ب) کلمه ای که در پایان خود فتحه دارد.
ج) کلمه ای که در پایان خود کسره دارد. د) کلمه ای که در پایان خود حرکت دارد.
O اگر این نوع «هاء» از کلمه حذف شود خلل معنایی ایجاد می شود.(یعنی معنی کلمه ی قبل از «هاء» عوض می شود). کدام «هاء» منظور است؟
الف)هاء سکت ب)هاء جوهری ج)هاء ضمیر د)هاء کنایه
O کدام کلمه زیر با «هاء سکت» خاتمه می یابد؟
الف) اقتده ب) تنته ج) علیه د) تعزّروه
O این تعریف مربوط به کدام مفهوم است؟ « تبدیل حرکت کوتاه به حرکت بلند »
الف) اشباع ب) اشمام ج) اثبات د) ابدال
O تنها مورد اشمام که اجرای آن لازم و ضروری است در کدام سوره است؟
الف)یونس ب)حمد ج)بقره د)یوسف
O در کدام مورد «هاء ضمیر» بلا اشباع خوانده می شود؟
الف) لهُ الحکم ب) توقّروه و تسبّحوه ج) لدیهِ خبرا د) همه موارد
O اگر «هاء ضمیر» اشباع شود برای تعیین حرکت آن به حرکت حرف آخر توجه می کنیم. حال با چه قانونی این تعیین حرکت را انجام می دهیم؟
الف) حرکت حرف قبل از «هاء» اگر ضمه و کسره باشد، «هاء» را مضموم می خوانیم.
ب) حرکت حرف قبل از «هاء» اگر ضمه و فتحه باشد، «هاء» را مضموم می خوانیم.
ج) حرکت حرف قبل از «هاء» اگر فتحه و کسره باشد، «هاء» را مکسور می خوانیم.
د) حرکت حرف قبل از «هاء» اگر فتحه و کسره باشد، «هاء» را مفتوح می خوانیم.
O «هاء» موجود در پایان کلمه ی ((أرجِه)) چه نوعی از انواع «هاء» است؟
الف) هاء سکت ب) هاء ضمیر ج) هاء جوهری د) هاء ذاتی
O بنابر قواعد اشباع و عدم اشباع، «هاء» در کلمات زیر به ترتیب به کدام صورت خوانده می شوند؟
من دونه ملتحدا / انزلتموه من المزن / یرضه لکم / فألقه / و یخلد فیه مهانا / بما عاهد علیه الله
الف) اشباع، بلا اشباع،بلا اشباع،بلا اشباع،اشباع،بلا اشباع ب) اشباع، اشباع،بلا اشباع،بلا اشباع،اشباع،بلا اشباع
ج) اشباع، بلا اشباع، اشباع،بلا اشباع،اشباع،بلا اشباع د) اشباع، بلا اشباع،بلا اشباع،بلا اشباع،اشباع، اشباع
O کدام یک از شرایط عدم اشباع «هاء ضمیر» نمی باشد؟
الف) دو طرف هاء ساکن باشند. ب) قبل از هاء حرف مدی باشد. ج) قبل از هاء حرفی مشدد بیاید. د) بعد از هاء یک حرف ساکن بیاید.
O «هاء» پایان کدام کلمه، «هاءسکت» است؟
الف) بالغیه ب) سلطانیه ج) ینته د) هذه
O اگر پس از «هاء ضمیر» حرف مشددی بیاید «هاء ضمیر» ........خوانده می شود.
الف) برخی اوقات بلا اشباع و برخی اوقات با اشباع ب) بستگی به حرف ماقبل دارد.
ج) همواره با اشباع د) همواره بلا اشباع
O در کدام جفت کلمات زیر «هاء اشباع شده» و «هاء اشباع نشده» به ترتیب آمده است؟
الف) له الأسمآء الحسنی – له ما فی السماوات ب) الیه یصعد- تعزّروه ج) له ما فی السماوات – توقّروه د) وسع کرسیّه السماوات – فیه هدیً للمتقینالتماس دعا
عضو مجمع قاریان آباده
۱۳۹۱-۰۴-۲۷, ۰۳:۴۵ ب.ظ
وب‌سایت ارسال‌ها پاسخ
آگهی
نویسنده پیام
کارشناس لحن
*
ارسال‌ها: 1,361
موضوع‌ها: 84
تاریخ عضویت: ۱۳۸۹ بهمن
اعتبار: 1,105
سپاس‌ها: 0
0 سپاس گرفته‌شده در 0 ارسال
وضعيت : آفلاین
 
ارسال: #2
RE: نمونه سؤالات تئوری تجوید
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام


1 دستگاه تکلم انسان
دارای ....مخرج و .....موضع است.
الف) 15 و 7 ب) 17 و 5 ج) 16 و 7 د)15 و 8


2 کدام یک، از
مواضع دستگاه تکلم نیست؟
الف) جوف ب) خیشوم ج) سخت کام د) حلق


3 موضعی که حروف مدی
از آن اداء می شوند کدام است؟

الف) حلق ب) خیشوم ج) خیشوم د) جوف


4 محل های تولید حروف
« هـ ، غ ، ح» به ترتیب کدام قسمت از حلق هستند؟الف)
اقصی الحلق، ادنی الحلق، ادنی الحلق
ب) اقصی
الحلق، وسط الحلق، ادنی الحلقج) اقصی الحلق، اقصی الحلق، وسط الحلق د) اقصی الحلق، ادنی الحلق، وسط الحلق


5 کدام حرف از حروف
لهوی است؟
الف) ق
ب) غ ج) س د) ف


6 کدام دو نوع تلفظ
«راء» صحیح است؟
الف) سایشی، زنشی ب) تکریری، زنشی ج) سایشی، تکریری د) جوفی، زنشی


7 کدام دسته از حروف
با «برخورد نوک زبان به نوک دندان های ثنایای بالا» به وجود می آیند؟الف)
حروف اسلی
ب) حروف لثوی ج) حروف نطعی د) حروف شجری


8 مخرج کدام حرف با
بقیه فرق دارد؟
الف) ب
ب) و ج) ف
د) م


9 دمیده شدن هوا در
مخرج و شنیده شدن صدای حرف مربوط به کدام مرحله ی تولید حرف است؟الف)
گیرش
ب) گرایش ج) سایش د) رهش


10 هنگام تلفظ کدام
دسته از حروف تارهای صوتی به ارتعاش در می آیند؟
الف) ع، ف، ق، ح ب) غ، همزه، ه، ر ج) ل، ط، ظ، ص د) ض، ن، ذ، ی


11-
کدام دسته از حروف همگی از حروف مُطبَقَه هستند؟
الف) ق ، خ ، ط ب) ص ، ض ، س ج) ط ، ظ ، غ د) ص ، ض ، ط


12 حروف تشکیل دهنده
کلمه ی «سائل» از نظر صفات شدت و رخوت چه ترتیبی دارند؟الف)
شدت،توسط،رخوت،شدت
ب)
رخوت،رخوت،شدت،توسط
ج)
شدت،رخوت،رخوت،توسط
د) رخوت،شدت،توسط،توسط


13 -
«جریان کامل صوت در مخرج حرف» تعریف کدام صفت است؟
الف) اطباق ب) توسط
ج) رخوت د) انفتاح


14 کدام جفت صفت متضاد
نیستند ؟

الف) جهر و همس ب) شدت و رخوت ج) اذلاق و انفتاح د) اطباق و انفتاح


15 حروف «ء ، ی ، ف ،
م» به ترتیب کدام صفات را
ندارند؟


الف)
توسط، همس، اصمات، استعلاء
ب) شدت، جهر،
استفال، توسط
ج) جهر، اذلاق، انفتاح،
استعلاء
د) اطباق، اذلاق، همس،
استطاله16 کدام یک از حروف
شفوی دارای صفت شدت است؟
الف)
و
ب) ج ج) ب
د) ط


17 کدام یک از حروفی که
صفت «صفیر» دارند دارای جهر نیز هستند؟
الف) ص ب) ذ
ج) س
د) ز


18 صفت مشترک (( «و» و
«ی» ساکن ما قبل مفتوح )) کدام است؟
الف) بحه
ب) غنه
ج) لین د) نفث


19 - «
تمایل حرف از مخرج اصلی خود به مخرجی دیگر» تعریف کدام صفت است؟
الف) استطاله ب) اذلاق ج) انحراف د) اصمات


20 کدام یک از این حروف
دارای صفات «جهر،شدت، اطباق» است؟
الف) همزه ب) ج
ج) ط د) ب


21 کدام حرف انسدادی
تلفظ می شود؟

الف) ص ب) ض ج) ط
د) ظ


22 تعداد حروف
مهموسه....تاست و حروف «م ، ص ، ق ، ض» از نظر جهر و همس ترتیب«..........» را
دارند.الف)
ده، جهر، همس، جهر، همس
ب) نه، جهر،
همس، همس، همس
ج) یازده، جهر،
همس، جهر، جهر
د) ده، جهر، همس،
جهر، جهر23
-
کدام گزینه می تواند عامل تمایز میزان
استعلاء حروف مستعلیه باشد؟الف)
عدم وجود اطباق در «غ ، ق ، خ»
ب) وجود
صفت اصمات در «ص ، ض، ط ، ظ»
ج) میل
نسبتا کمِ ریشه زبان در«غ،ق،خ»
د) وجود
جهر در «ض،ط،ظ»24 در صورت ساکن بودن
همه ی حروف، حروف روبرو به ترتیب کدام صفات فرعی را دارند؟
«ر ز د»


الف)
تکریر، تفشی، انحراف
ب) انحراف، صفیر،
قلقله
ج) قلقله، تکریر، انحراف د) لین، صفیر، انحراف


25 کدام گروه از صفات
زیر کاربرد عملی ندارند؟الف)اذلاق،
انفتاح، انحراف
ب) اذلاق، استعلاء،
استطاله
ج) اصمات، انحراف، اذلاق د) بحه، تکریر ، استطاله


سؤالات
تشریحی:26 صفت قلقله از اجتماع
دو صفت جهر و شدت به وجود آمده است. توضیح دهید چرا همزه که دارای این دو صفت است
قلقله ندارد؟(1)


27 موضع شفتین دارای
چند مخرج است؟ هر حرف از کدام مخرج آن تولید می شود؟(1)


29 کدام صفت عامل تمایز
«ض» و «ظ» است؟ (0.5)


30 تمامی صفات اصلی
حروف زیر را بنویسید. (2.5)ص :


ط :التماس دعا
عضو مجمع قاریان آباده
۱۳۹۱-۰۶-۲۲, ۰۵:۴۹ ب.ظ
وب‌سایت ارسال‌ها پاسخ
نویسنده پیام
کارشناس لحن
*
ارسال‌ها: 1,361
موضوع‌ها: 84
تاریخ عضویت: ۱۳۸۹ بهمن
اعتبار: 1,105
سپاس‌ها: 0
0 سپاس گرفته‌شده در 0 ارسال
وضعيت : آفلاین
 
ارسال: #3
RE: نمونه سؤالات تئوری تجوید
بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

اینم سؤالاتیه که از دوستان دارالقرآن نور شهرستان آباده در پایان ترم تابستان امتحان گرفتیم.
وجوه صحیح تلاوت پی در پی دو سوره را نام برده و یک مورد
آن را شرح دهید. (1)
کدام مورد در مورد شیوه ی
اتصال دو سوره به هم، نادرست است؟ (0.25)


الف) قطع اول و وصل ثانی ب) وصل جمیع ج) وصل اول و قطع ثانی د) قطع جمیع


هنگام ابتداء از کلماتی که زیر
آن ها خط کشیده شده است، همزه ی ابتدائی (همزه وصل) آن ها به چه صورت خوانده می
شود؟
(مکسور،مضموم،مفتوح) (2.5)


رب ابنِ لی عندک بیتا فی الجنه منه اثنَتا عشره عینا و
اذکُر اسمَ ربک
کره الله انبِعاثَهُم


فلیؤد الذی اؤتُمِنَ ان اللهَ اصطَفی ممن افتَرَی والقمر
اذا تلیها


نحوه ی خوانده شدن کلماتی که
زیر آن ها خط کشیده شده است را (در صورت ابتداء به آن ها) بنویسید.(1.5)


اصحاب لْئَیکَه بئس الاسم


پنج کلمه در قرآن مثال بزنید
که «الف» انتهایی آن ها در صورت وصل به کلمه بعدی به صورت «فتحه» و در صورت وقف بر
آن ها به صورت «الف مدی» خوانده می شود. (2.5)


بر کدام دسته از کلمات می توان
هم وقف روم انجام داد و هم وقف اسکان؟(0.25)


الف) کلمات مضموم
ب)کلمات مکسور ج)کلمات
ساکن
د)کلمات مفتوح


- تنها مورد اشباع
هاء جوهری در قرآن کدام کلمه است؟(0.25)


- اشباع در اصطلاح تجوید یعنی چه؟ شرط اشباع «هاء ضمیر»
چیست؟(1)
- هاء پایانی در دو
کلمه «ارجه» و «فألقه» چه نوعی از «هاء» است؟ در دو عبارت «و یخلد فیه مهانا» و
«یرضه لکم»، «هاء» از چه نوعی است و اشباع و بلا اشباع بودن آن را بنویسید.(2.5)
هر کدام از حروف زیر از کدام موضع
اداء می شوند؟ (2)


حروف مدی:
ح : ک : م :


موضع لسان...... مخرج دارد و
از مجموع مخارج آن .... حرف تولید می شود. (1)


مراحل تولید حرف «ض» را توضیح
دهید. (3)


- اگر همزه ی
استفهام بر سر افعالی که دارای همزه وصل هستند بیاید........ . (0.5)


الف) به هیچ وجه، همزه وصل خوانده نمی شود. ب) در هر صورت، هر دو همزه خوانده می
شود.


ج) قرائت همزه وصل اختیاری می شود. د) در بعضی افعال، همزه
وصل خوانده می شود.


- در کدام سه کلمه در قرآن، همزه ی استفهام بر سر کلمه ای
آمده است که دارای «ال» بوده است؟ دو طریقه ی خواندن این کلمات چگونه است؟
(1.75)
- کدام مورد از طرق وقف بر آخر کلمه اختیاری است و کدام یک
اجباری است؟(1.25)
- اشباع یا عدم اشباع «هاء» را در کلمات زیر مشخص کنید و
علت عدم اشباع «هاء» غیر مشبعه را بنویسید. (2.5)


له ما فی السماوات/ فاعبدوه و هو علی کل شیء
وکیل/ قال ل
ه صاحبه/ و له ما سکن فی اللیل/ءامنوا به أو لا
تؤمنوا / و یخلد فی
ه مهانا/ بما عاهد علیهُ الله


مخرج اداء هر
کدام از حروف زیر را بنویسید.(
2)


همزه : غ : ق : ب :


موضع خیشوم در بر دارنده مخرج ..... است.(0.25)


الف) م ب)
ن
ج) غنه د)الف و ب

التماس دعا
عضو مجمع قاریان آباده
۱۳۹۱-۰۷-۱۴, ۰۴:۴۰ ب.ظ
وب‌سایت ارسال‌ها پاسخ
نویسنده پیام
مدیر انجمن رایانه و موبایل اسلامی
*
ارسال‌ها: 560
موضوع‌ها: 56
تاریخ عضویت: ۱۳۹۱ مرداد
اعتبار: 327
سپاس‌ها: 0
0 سپاس گرفته‌شده در 0 ارسال
وضعيت : آفلاین
 
ارسال: #4
RE: نمونه سؤالات تئوری تجوید
چهت ب روز رسانی

بیاید ظهور کنیم،

او منتظر ماست ...
۱۳۹۲-۰۷-۲۰, ۰۱:۲۳ ق.ظ
ارسال‌ها پاسخ
نویسنده پیام
عضو انجمن قاریان
*
ارسال‌ها: 6
موضوع‌ها: 0
تاریخ عضویت: ۱۳۹۲ مرداد
اعتبار: 0
سپاس‌ها: 0
0 سپاس گرفته‌شده در 0 ارسال
وضعيت : آفلاین
 
ارسال: #5
RE: نمونه سؤالات تئوری تجوید
چه سوالای سختی !!! A18
جواباش چی میشه؟! A22
۱۳۹۲-۰۷-۲۰, ۰۵:۴۹ ب.ظ
ارسال‌ها پاسخ
نویسنده پیام
عضو انجمن قاریان
*
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 1
تاریخ عضویت: ۱۳۹۳ اردیبهشت
اعتبار: 0
سپاس‌ها: 0
0 سپاس گرفته‌شده در 0 ارسال
وضعيت : آفلاین
 
ارسال: #6
RE: نمونه سؤالات تئوری تجوید
به نظر من این سئالات هیچ اهمیتی ندارندمثلا این سوا ل که–1- کدام یک، ازمواضع دستگاه تکلم نیست؟الف) جوفب) خیشومج) سخت کامد) حلق


هیچ اهمیتی ندارد [b]اصل اجرا کردن درقرائت است
...
[/b] A44
۱۳۹۳-۰۳-۱۳, ۱۱:۵۰ ق.ظ
وب‌سایت ارسال‌ها پاسخ
نویسنده پیام
عضو انجمن قاریان
*
ارسال‌ها: 6
موضوع‌ها: 0
تاریخ عضویت: ۱۳۹۲ مرداد
اعتبار: 0
سپاس‌ها: 0
0 سپاس گرفته‌شده در 0 ارسال
وضعيت : آفلاین
 
ارسال: #7
RE: نمونه سؤالات تئوری تجوید
(۱۳۹۱-۰۴-۲۷, ۰۳:۴۵ ب.ظ)'s.m.hossain' نوشته: بسم الله الرحمن الرحیم
سلام
ان شاءالله در این تاپیک سعی می کنیم که مباحث تئوری تجوید در قالب سؤالاتی که غالبا در امتحانات مطرح می شود رو این جا بگذاریم تا دوستان هنگام امتحان دادن توی دوره های مختلف کم نیارن.A05


اولش سؤالاتی که خودم دیروز امتحان گرفتم و بعضیا نمرشون خوب شد. (منظورم اصلا آقای احمدی نبودا)


O پایان کدام کلمه مشمول قاعده روبرو نمی شود؟ «در هنگام وقف به صورت «الف مدی» و در صورت وصل به صورت فتحه خوانده می شود»
الف) قَواریرا ب) سَلاسِلا ج) الرَّسولا د) رَسولا
O فایده ی این نوع وقف، حفظ حرکت حرف آخر می باشد. نام این نوع وقف ......است و در کتابت رعایت.......است.
الف)اشمام-نشده ب)اشمام-شده ج)الحاق-نشده د)الحاق-شده
O در کدام مورد اجرای هر کدام از وقوف روم و اشمام در کل جایز نیست؟
الف)کلمه ای که در پایان خود ضمه دارد. ب) کلمه ای که در پایان خود فتحه دارد.
ج) کلمه ای که در پایان خود کسره دارد. د) کلمه ای که در پایان خود حرکت دارد.
O اگر این نوع «هاء» از کلمه حذف شود خلل معنایی ایجاد می شود.(یعنی معنی کلمه ی قبل از «هاء» عوض می شود). کدام «هاء» منظور است؟
الف)هاء سکت ب)هاء جوهری ج)هاء ضمیر د)هاء کنایه
O کدام کلمه زیر با «هاء سکت» خاتمه می یابد؟
الف) اقتده ب) تنته ج) علیه د) تعزّروه
O این تعریف مربوط به کدام مفهوم است؟ « تبدیل حرکت کوتاه به حرکت بلند »
الف) اشباع ب) اشمام ج) اثبات د) ابدال
O تنها مورد اشمام که اجرای آن لازم و ضروری است در کدام سوره است؟
الف)یونس ب)حمد ج)بقره د)یوسف
O در کدام مورد «هاء ضمیر» بلا اشباع خوانده می شود؟
الف) لهُ الحکم ب) توقّروه و تسبّحوه ج) لدیهِ خبرا د) همه موارد
O اگر «هاء ضمیر» اشباع شود برای تعیین حرکت آن به حرکت حرف آخر توجه می کنیم. حال با چه قانونی این تعیین حرکت را انجام می دهیم؟
الف) حرکت حرف قبل از «هاء» اگر ضمه و کسره باشد، «هاء» را مضموم می خوانیم.
ب) حرکت حرف قبل از «هاء» اگر ضمه و فتحه باشد، «هاء» را مضموم می خوانیم.
ج) حرکت حرف قبل از «هاء» اگر فتحه و کسره باشد، «هاء» را مکسور می خوانیم.
د) حرکت حرف قبل از «هاء» اگر فتحه و کسره باشد، «هاء» را مفتوح می خوانیم.
O «هاء» موجود در پایان کلمه ی ((أرجِه)) چه نوعی از انواع «هاء» است؟
الف) هاء سکت ب) هاء ضمیر ج) هاء جوهری د) هاء ذاتی
 
O بنابر قواعد اشباع و عدم اشباع، «هاء» در کلمات زیر به ترتیب به کدام صورت خوانده می شوند؟
من دونه ملتحدا / انزلتموه من المزن / یرضه لکم / فألقه / و یخلد فیه مهانا / بما عاهد علیه الله
الف) اشباع، بلا اشباع،بلا اشباع،بلا اشباع،اشباع،بلا اشباع ب) اشباع، اشباع،بلا اشباع،بلا اشباع،اشباع،بلا اشباع
ج) اشباع، بلا اشباع، اشباع،بلا اشباع،اشباع،بلا اشباع د) اشباع، بلا اشباع،بلا اشباع،بلا اشباع،اشباع، اشباع
O کدام یک از شرایط عدم اشباع «هاء ضمیر» نمی باشد؟
الف) دو طرف هاء ساکن باشند. ب) قبل از هاء حرف مدی باشد. ج) قبل از هاء حرفی مشدد بیاید. د) بعد از هاء یک حرف ساکن بیاید.
O «هاء» پایان کدام کلمه، «هاءسکت» است؟
الف) بالغیه ب) سلطانیه ج) ینته د) هذه
O اگر پس از «هاء ضمیر» حرف مشددی بیاید «هاء ضمیر» ........خوانده می شود.
الف) برخی اوقات بلا اشباع و برخی اوقات با اشباع ب) بستگی به حرف ماقبل دارد.
ج) همواره با اشباع د) همواره بلا اشباع
O در کدام جفت کلمات زیر «هاء اشباع شده» و «هاء اشباع نشده» به ترتیب آمده است؟
الف) له الأسمآء الحسنی – له ما فی السماوات ب) الیه یصعد- تعزّروه ج) له ما فی السماوات – توقّروه د) وسع کرسیّه السماوات – فیه هدیً للمتقین

 خیلی عالی
طراح این سوالات خودتون هستید؟من دنبال یه طراح برای سوالات تجویدی هستم .
۱۳۹۷-۰۱-۰۲, ۰۴:۳۶ ب.ظ
ارسال‌ها پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش تجوید shia 40 28,219 ۱۳۹۴-۰۱-۲۳, ۰۳:۲۸ ب.ظ
آخرین ارسال: medisaeedi44
  دوره تجوید سطح یک توسط استاد موسوی بلده tasbiheabi 1 7,978 ۱۳۹۳-۱۱-۰۲, ۱۰:۳۶ ب.ظ
آخرین ارسال: iambehnam
  آموزش تخصصی تجوید در طی 11 جلسه arzmlk 2 6,899 ۱۳۹۳-۱۱-۰۲, ۱۰:۳۰ ب.ظ
آخرین ارسال: iambehnam
  [مـــهم] تجوید و فصاحت تـبــارک 4 2,778 ۱۳۹۳-۰۶-۰۳, ۰۵:۱۲ ق.ظ
آخرین ارسال: تـبــارک
  تجوید و فصاحت استاد حصری تـبــارک 7 6,303 ۱۳۹۳-۰۵-۱۹, ۱۲:۳۲ ب.ظ
آخرین ارسال: مجتبی امیری
  تجوید؛ بودن یا نبودن ؟! Safari 3 3,599 ۱۳۹۰-۱۲-۱۳, ۰۳:۰۶ ق.ظ
آخرین ارسال: moztarzadeh

پرش به انجمن:


logo-samandehi
گیگفا هـــــاســت
ارائه خدمات هاستینگ و سرورهای مجازی
فروشگاه اینترنتی قاریان
هرآنچه از یک فروشگاه لوکس میخواهید
فروتل
سیستم همکاری در فروش
فروشگاه
فروشگاه اینترنتی ایران
فروش آنلاین شارژ ایرانسل و همراه اول
شارژ آنلاین ایرانسل و همراه اول
تبلیغات
تبلیغات شما در اینجا

MyBB SQL Error

MyBB has experienced an internal SQL error and cannot continue.

SQL Error:
1146 - Table 'gharian_mybb.mybb_threadviews' doesn't exist
Query:
INSERT INTO mybb_threadviews (tid) VALUES('4811')