انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: تلاوت های ایرانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

تلاوت های ایرانی

زیر انجمن‌ها:

 1. تلاوتهای تصویری ایرانی
صفحات: 1 2 3 4 5

موضوع‌های مهم

 1. تاپیک درخواست تلاوت قاریان ایرانی (106 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. تلاوت یوسف جعفرزاده (2 پاسخ‌ها:)
 2. دانلود تلاوت های آقای قاسـم مقـدمی (13 پاسخ‌ها:)
 3. تلاوت های استاد ابوالفضل بخشنده (2 پاسخ‌ها:)
 4. دانلود تلاوت های سید علیرضا موسوی (18 پاسخ‌ها:)
 5. دانلود تلاوت های استاد احمد ابوالقاسمی (21 پاسخ‌ها:)
 6. دانلود تلاوت های استاد حامد شاکرنژاد (201 پاسخ‌ها:)
 7. تلاوت های صوتی استاد محمدکاظم حسن زاده (4 پاسخ‌ها:)
 8. دانلود تلاوت های استاد رحیم خاکی (8 پاسخ‌ها:)
 9. دانلود تلاوت های استاد سعید طوسی (32 پاسخ‌ها:)
 10. دانلود تلاوت‌های سعید حاجیان (0 پاسخ‌ها:)
 11. تلاوت‌های استاد سید محسن موسوی بلده (0 پاسخ‌ها:)
 12. تلاوت مرحوم استاد اوحدی (2 پاسخ‌ها:)
 13. دانلود تلاوت‌های استاد قصری‌زاده (1 پاسخ:)
 14. دانلود تلاوت های آقای حمید شاکرنژاد (35 پاسخ‌ها:)
 15. دانلود تلاوت های استاد خدام حسینی (0 پاسخ‌ها:)
 16. دانلود تلاوت استاد هاشم روغنی (3 پاسخ‌ها:)
 17. دانلود تلاوت های استاد محمود لطفی نیا (5 پاسخ‌ها:)
 18. تلاوتهاي جديد از استاد وحيد نظريان (0 پاسخ‌ها:)
 19. تلاوتهاي استاد مهدی صیاف زاده (9 پاسخ‌ها:)
 20. تلاوت های قاری نوجوان محمدرضا قانع (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2 3 4 5