انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: گرفتن از قرائات ديگران غير از قرائت عاصم خالی از اشكال نيست
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
به نام خدا
سلام

آيت‌الله‌العظمی مكارم شيرازی در پاسخ به استفتای ايكنا مبنی بر اينكه آيا قرائت قرآن به رواياتی غير از روايت حفص از عاصم توسط قراء شيعه صحيح است؟ گفتند: گرفتن از قرائات ديگران غير از قرائت عاصم مطابق روايت حفص، خالی از اشكال نيست.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه حوزه‌های علميه، آيت‌الله‌العظمی مكارم شيرازی، از مراجع عظام تقليد، در پاسخ به استفتای ايكنا مبنی بر اينكه آيا قرائت قرآن كريم به رواياتی غير از روايت حفص از عاصم توسط قراء شيعه صحيح است؟ اظهار كردند: اگر قرائت مشهور در ميان مسلمين باشد، مانعی ندارد ولی از آنجا كه در زمان ما مشهور همان قرائت عاصم مطابق روايت حفص است كه در قرآن‌های معمولی موجود است، گرفتن از قرائات ديگران خالی از اشكال نيست.

http://www.iqna.ir/fa/