انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: پیامک های شب یلدا
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

روی شما مثل هندونه ، خنده هاتون مثل قاچ هندونه ، روزگارتون مثل پوست هندونه ، جیبتونم پر تخم هندونه

یلداتون مبارک

شب یلدا عزیز هندوونه
اگر چه ترش و لیزه هندوونه
بهایش را چو پرسیدم ز یارو
بگفتا هیس جیزه هندوونه
.
.

شب یلدا کنار یار بودی
به او دلبسته و بیمار بودی
شپش هایش گرفتی از سر شب
تو ِ نادان مگر بیکار بودی؟

شما را گر شب یلدا بلنده
مرا لیست طلبکارا بلنده
ولی هندونه ام در شام یلدا
سفیدیّش بود چون شیر گاوا
انارم ترش و گردوهام پوچه
وچشمان زنم افسوس لوچه
بود آجیل تلخ و سیب ها کال
وقطعاً می شود وارونه ام فال

شب یلد ا و وصف بی مثالش
خداوندا مخواه ،هرگز زوالش
شب یلدا فراتر از همه شب
نبینم هیچ کس افتاده در تب
شب یلدا زحزن و غم مبراست

شب یلدا مبارکشب یلدا شب بزم و سرور است
شبی طولانی و غمها بدور است
شباهنگام تا وقت سحرگاه
بساط خنده و شادی چه جوراست

یلدا مبارک


آری امشب شب یلدا است.....
شب فال.....
شب عشق.....
شب هندوانه.....
وشب آزادی وشب رهایی
چیزی به یادم نمی آید
جز اینکه
امشب شب تنهایی من است

یلدایت مبارک
___________

من بلندای شب یلدا را
تا خود صبح شکیبا بودم
شب شوریده ی بی فردا را
با خیال تو به فردا کردم
چه شبی بود !؟
عجب زجری بود !؟
غم آن شب که شب یلدا بود

____________

سهم من از شب یلدا شاید...
قصه ای از غصه و انار سرخی که پر از دلتنگی ست
غم هایم بلند همانند شب یلداستشب یلداست
دلم در خواب پروانه شدن بود
ولی افسوس
دلم در اوج رفتن روبه شمعی سوخت و من نالان
کنار سفره ای از عشق خالی ...
شبی مایوس و سرگردان دارم امشب
یلدا یعنی؛زندگی آنقدر کوتاه است که باید یک دقیقه بیشتر باهم بودن را جشن گرفت.یلدایتان خجستهA40A03A57
یک ثانیه از عمر همین یک شب یلدا، باعث شده تا صبح به یمنش بنشینیم
ده قرن زعمر پسر فاطمه طی شد، یک شب نشد از هجر،بیادش بنشینیم
پیشاپیش شب یلدا بر همگان مبارک
سلام به همتون مبارک باشه خوش باشین....التماس دعا
گويندنيست از شب يلدا درازتر،
پيداست اينان شام غريبان نديده اند.
ياحسين
هندوانه رویاهایتان شیرین
انار موفقیتهایتان پردانه
پسته خاطراتتان خندان
قصه زندگیتان خوشو عمرتان چون شب یلدا بلند باد