انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: وای بر نمازگزاران
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
فويل للمصلين الّذين هم عن صلاتهم ساهون.
پس واي بر نمازگزاران آنهايي كه در نمازشان سهل انگارند.«ماعون ، آيه‌ 4 و 5»
بسم الله الرحمن الرحیم

نمیدانم چرا همیشه هروقت صحبت از هرچه که نامش وظیفه ست میشود ، قلبم تند و تند میزند و صورتم سرخ میشود .

شاید شما بدانید ...

شاید شما بدانید تمام امیدها و ترسهایم را که تنها دل به او بستم و جز او نیست ارحم الراحمینی ...

چقد میترسم از یکی از ارکان و جلوه ها و صورتک های برزخی ام ...

وای بر نمازگزاران ؟

وای بر کسانی که نماز را سبک میشمارند ؟

وای خدای من ... العفو که ... یادم می آید زمانی که خانه دانشجویی داشتیم ، یکی از دوستانم همیشه دقیقه نودی بود و حتی اگر میتوانست باید نمازش را آخرین لحظه میخواند ، انگار که شرطی شده بود ...

حال و روزگار ما شیعیان گمان نکنم کمتر از این دوست من باشد ...

وای ... وای

چند روز پیش مطلبی را شنیدم که میشود گفت که کامل درک کردم که جریان چیست ... تا حال هیچ خط کشی از دنیا ، معنا نمیکرد ماورا را برایم ... اما این جمله ... دگرگونم کرد .

میگفت ، روزی کسی نزد یکی از ائمه ( گمان کنم امام صادق علیه السلام ) علیه السلام ، آمد و از ایشان خواست تا استخاره ای کنند که آیا این سفر تجارت که میرود برایش سود دارد یا نه ... امام (ع) فرمودند : نه ، بهتر است نروی
این شخص هم از رفتن به سفر منصرف شد ، اما دوستانش به او گفتند که تو با ما بیا تا ما بتوانیم از هوش تجاری تو استفاده کنیم اما خودت تجارت نکن ، شخص قبول میکند .
اتفاقا این تجارت بسیار سودمند میشود و با سود فراوان بر میگردند ... این شخص مستقیم نزد امام (ع) میرود و میگوید ، یا امام (ع) ، شما که گفتید این سفر سودی ندارد ، چه شد که ما این همه سود کردیم ؟

امام پرسیدند : یا فلان ! چند بار نماز صبحت قضا شد ؟
فلان گفت : 4 بار
امام (ع) گفتند : اگر میدانستی که ارزش این نماز چند برابر آن سود بود ، هرگز نمازت قضا نمیشد ( در همین مضمون )

وای بر نمازگزاران ... وای

A12A12A12A12A12A12A12A12A12A12A12A12


همین ... A55A55A55