انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: تندخوانی (تحدیر) با صدای استاد معتز آقایی ( تفکیک جزء)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3
سلام

[عکس: radio028.jpg]


جــــزء اول

[عکس: download_button_2011a.gif]
سلام


جزء دوم

[عکس: download_button_2011a.gif]
سلام


جزء سوم

[عکس: download_button_2011a.gif]
سلام


جزء چهارم

[عکس: download_button_2011a.gif]
سلام


جزء پنجم

[عکس: download_button_2011a.gif]
سلام


جزء ششم

[عکس: download_button_2011a.gif]
سلام


جزء هفتم

[عکس: download_button_2011a.gif]
سلام


جزء هشتم

[عکس: download_button_2011a.gif]
سلام


جزء نهم

[عکس: download_button_2011a.gif]
سلام


جزء دهـــم

[عکس: download_button_2011a.gif]
صفحات: 1 2 3