انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: امتیاز دهی در مسابقات حفظ،بحث و تبادل نظر
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

Ermia

رشته حفظ قرآن كريم (100 امتياز)
الف) كليات
1. رشته حفظ قرآن كريم در دو مرحله مقدماتى و پايانى برگزار مى‌شود. در مرحله مقدماتى از هر 10 جزء يك سؤال شامل 1 صفحه و در مرحله پايانى از هر 10 جزء يك سوال شامل 5/1 صفحه پرسيده مى‌شود.
2. انتخاب قطعات حفظ در مرحله مقدماتى به حكم قرعه انجام مى‌شود.
3. امتياز حسن تلاوت بر اساس آيين‌نامه قرائت (حداكثر 100 امتياز، مندرج در بخش اول) محاسبه و با امتياز صحت حفظ (حداكثر 100 امتياز) جمع و ميانگين آن‌ها امتياز شركت كننده را نشان مى‌دهد.
4. براى مرحله پايانى مسابقات حفظ حداكثر 6 نفر از حائزان بالاترين امتياز مرحله مقدماتى، به شرطى كه 90 امتياز از 100 امتياز صحت حفظ را كسب نموده باشند انتخاب و همگى به يك قطعه معين كه از سوى داوران حفظ انتخاب مى‌شود پاسخ مى‌دهند. تعيين دقيق تعداد افراد به عهده مسئول برگزارى مسابقات و رئيس هيئت داوران مى‌باشد.
5. افراد منتخب براى مرحله پايانى در محلى خارج از سالن مسابقه (قرنطينه) بدون اطلاع از سؤالات حفظ، در انتظار نوبت به سر مى‌برند.
6. داور حفظ بايد حافظ باشد.
7. براى دقت بيشتر فقط يكى از داوران حفظ پرسش و هدايت حافظ را به عهده مى‌گيرد.1. اشتباه در حركات; چنان‌چه حافظ خود فوراً تصحيح كند 25/0 نمره، در غير اين صورت 5/0 نمره از او كسر و پس از اولين وقف، داور مورد صحيح را اعلام‌مى‌كند.
ب) موارد كسر نمره
1. اشتباه در حركات; چنان‌چه حافظ خود فوراً تصحيح كند 25/0 نمره، در غير اين صورت 5/0 نمره از او كسر و پس از اولين وقف، داور مورد صحيح را اعلام‌مى‌كند.
2. اشتباه در حروف و كلمه; شامل حذف و اضافه كردن و جابه‌جايى، چنان‌چه حافظ فوراً تصحيح كند 25/0 نمره و اگر با تذكر داور تصحيح كند 5/0 نمره و چنان‌چه نتواند تصحيح كند 1 نمره از او كسر مى‌گردد. (تذكر داور پس از اولين وقف انجام‌مى‌شود)
3. اشتباه در كلمات; مانند حذف يا اضافه نمودن و يا جابه‌جايى عبارتى كوتاه، يا قسمتى از آن عبارت در خلال آيات، چنان‌چه حافظ فوراً متوجه و تصحيح كند 5/0 نمره و اگر با تذكر داور تصحيح شود 1 نمره و اگر نتواند تصحيح كند 2 نمره از او كسر‌مى‌شود.
4. عدم رعايت ترتيب آيات و جابه‌جايى آن‌ها; (انتقال نزديك آيات و يا انتقال به آيات مشابه) اگر آيه‌اى كه تلاوت مى‌شود با آخرين آيه‌اى كه صحيح تلاوت شده است تا يك آيه فاصله داشته باشد و يا اشتباهاً از آيات مشابه در همان سوره و يا سوره‌هاى ديگر تلاوت شود و حافظ فوراً متوجه اشتباه خود شده و آن را تصحيح نمايد 5/0 نمره، چنان‌چه با تذكر داور تصحيح شود 1 نمره و اگر نتواند 5/2 نمره از او كسر مى‌گردد.
5. عدم رعايت ترتيب آيات و جابه‌جايى آن‌ها; (انتقال دور آيات و يا انتقال به آيات غير مشابه) چنان‌چه فاصله جابه‌جايى بيش از يك آيه باشد و يا اشتباهاً از آيات غير مشابه همان سوره و يا سوره‌هاى ديگر تلاوت شود، كسر نمره به ترتيب 5/0 براى تصحيح فورى، 1 براى تصحيح با تذكر داور و 3 براى عدم تصحيح مى‌باشد.
6. اگر شركت كننده بيش از حد متعارف مكث و يا عبارتى را براى يادآورى حداكثر تا 2 بار تكرار و بعد به تلاوت آيه ادامه دهد، براى هر بار برگشت 25/0 نمره كسر خواهد شد.
7. اگر شركت كننده پس از مكث و يا 2 بار تكرار موفق به ادامه تلاوت نشد داور كمك خواهد كرد و به حسب نوع كمك، نمره منفى تعلق خواهد گرفت.
8. چنان‌چه جمع امتيازات منفى بالغ بر 12 نمره شود موجب قطع تلاوت و پايان سؤالات حفظ شركت‌كننده خواهد شد
با سلام
.
قرار است انشاءالله در این تاپیک پیرامون مسابقات حفظ و نحوه امتیاز دهی بحث و تبادل نظر صورت بگیرد
برای شروع بنده سوالات خودم رو مطرح میکنم

به نظر اساتید محترم انجمن(استاد موسوی،بخشنده،مضطرزاده،مشهودی و ...) آیا نحوه امتیاز دهی در بخش های نامبرده صحیح است؟
طریقه پیشنهادی شما به چه شکل است؟
سلام علیکم

انتقادی به آیین نامه شیوه امتیازدهی در مسابقات حفظ وارد نمی دانم ! ولیکن به کلیت برگزاری مسابقات انتقاد دارم. انتقاد بنده هم از این جهت هست که هیچ برنامه ریزی مدوّنی برای تربیت و پرورش حافظانی که مقام و رتبـــه در مسابقه کسب نمی کنند وجود نداره.

فعلا همین ... تا بعدا بیشتر توضیح میدم.

التماس دعا
یاحق
سلام.
به نظر من به دلیل اینکه امکان اشتباه موقت زیاد است. باید هر مرحله (مقدماتی و پایانی) خود 3 بار تکرار شود (نه اینکه 3قسمت شود) و برای هر فرد 3 امتیاز ثبت شود
سپس یکی از این دو کار انجام شود: 1. امتیاز بالاتر برای هر فرد لحاظ شود 2. میانگین 3امتیاز گرفته و لحاظ شود (خود انتخاب یکی از دو مورد باید بحث شود = نظر من دومیست)

در ضمن در رد نظر بالا نباید وقت گیر بودن را بگیم چون بی‌انصافیست و باید مثل تلاوت و ... وقت بیشتر بگذاریم و ارزش دارد.

یا حسین علیه السلام