انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: وضعیت زنان در دوره آخرالزمان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
به نام خدا
سلام

رسول اکرم (ص) ضمن بیان آن وضعیت خطرات ناشی از آن را گوشزد نموده و امت اسلامی را نسبت به فرو رفتن در این منجلاب هشدار داده است و ضروری ست زنان در عصر غیبت گوش جان به این موعظه گرانقدر سپرده و همچون دیدبانی بصیر و آگاه و به عنوان فرهنگ سازان جامعه، با آگاهی نسبت به خطرات، خود و جامعه را از این مرداب وحشتناک برهانند.
زن اگر در جایگاه واقعی خود در عالم هستی قرار گیرد، موجودی است نجات دهنده و حیات بخش. در غیر این صورت تبدیل به موجودی می‌گردد که یک جامعه را به سوی انحطاط می‌برد.
گویند روزی پیامبر اکرم (ص) در جمع صحابی خود فرمودند: "چگونه می‌شود حال شما هنگامی که زن های شما فاسد شوند و جوانان شما به فسق و فجور بگرایند و شما نیز به جای امر به معروف امر به منکر و نهی از معروف نمایید! معروف را منکر بپندارید و منکر را معروف!"
اصحاب با تعجب سؤال کردند: آیا چنین وضعی پیش خواهد آمد؟ پیامبر (ص) فرمودند: "بلی، بدتر از این هم خواهد شد".
و بعد پیامبر به بیان تفصیلی تر وضعیت دوران آخرالزمان پرداختند و فرمودند: "هنگامی که زنها برای طمع دنیا در داد و ستد همسرانشان شرکت کنند. مردها خود را به صورت زنها و زنها خود را به صورت مردها در می آورند".
"لعنت خدا بر زنانی که خود را به صورت مرد در می آورند و مردانی که خود را به صورت زن در می‌آورند". علت اینکه پیامبر با این تندی از زنان و مردان آخرالزمان سخن می گویند، شاید به جهت این است که آنها از ناموس خلقت و آیین فطرت بیرون رفته اند وسنت های حاکم بر نظام آفرینش را زیر پا نهاده و با سرشت خویش درافتاده اند.

حضرت در ادامه می‌فرمایند: "زنا دادن به صورت یک فضیلت برای زن بازگو می شود، دیگر منتظر شب نمی شوند که تاریکی آنها را بپوشاند، زیرا جرأت بر خدا به آن حد می رسد". محمد باقر مجلسی در بحار الانوار می نویسد: یعنی دیگر نیازی به مخفی کاری نیست، بلکه آشکارا گناه می‌شود.

وی در جایی دیگر از بحار الانوار می‌نویسد؛ امام محمد صادق (س) نیز می‌فرمایند: "در دوره آخرالزمان، بعضی از مردان از راه فساد زنان درآمد کسب می‌کنند". بنگاه های سرمایه داری عظیم در حال حاضر که به خرید و فروش زنان می پردازند مؤیدی بر این مطلب است.

رسول خدا (ص): در آخر امت من، مردانی پیدا می‌شوند که زنان شان در عین لباس پوشیدن و عور هستند.

رسول خدا در ادامه توصیف خود از وضعیت آخرالزمان چنین می‌فرمایند: "در آخر امت من، مردانی پیدا می شوند که زنان شان در عین لباس پوشیدن وعور هستند و بر سرشان چیزی همانند کوهان اشتران لاغر است، آنها عطر بهشت را نمی شنوند، انها را لعنت کنید که آنها از رحمت خدا به دور هستند".

مجلسی در بحار الانوار از پیامبر می نویسد که فرموده اند: "هنگامی که ببینی زن از همسرش مطلع است که او با هم جنس خود رابطه دارد (هم جنس بازی می کند) و به روی او نمی آورد و می بینی که در بهترین خانه ها زن تشویق می شود که فسق و فجور کند".

جامعه پیش از ظهور جامعه ای مملو از فساد و بی بندوباری اخلاقی است واز جمله فساد رایج در دوره آخرالزمان، رواج هم جنس بازی ست. به صورتی که جنبه قانونی پیدا می کند و به آن رسمیت داده می شود واگر کشوری زیر بار این فساد نرود، به آن متعرض می شوند و او را مورد تمسخر قرار می‌دهند.

محمد بن مسلم می‌گوید به امام باقر (ع) عرض کردم: "قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد" امام فرمودند: "آنگاه که مردها خود راشبیه زنان نمایند و زنها خود را شبیه مردان، آنگاه که مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان".
و در حدیث دیگری امام صادق (ع) فرمودند: "در آن زمان زنان را می بینی که از بذل خود به کفار هیچ واهمه ای ندارند".

آمار بالای دختران در برخی ممالک اسلامی که خود را در بازارهای تجارت دختران جوان در کشورهای اروپایی در معرض فروش قرار می دهند، حکایت از تحقق این روایت دارد.

مجلسی در جایی دیگر از بحارالانوار می‌آورد: "زنها را می بینی که با زنها آمیزش می کنند و زنها و عور می‌باشند و زینت هایشان را آشکار می کنند و از دین بیرون می روند و به فتنه ها می‌گرایند و به سوی شهوت ها و لذت ها می شتابند، محرمات الهی را حلال و در جهنم جاودان هستند. هنگامی زنان را می بینی که با خشونت با همسرانشان رفتار کنند و آنچه او نمی خواهد انجام دهند و...".

حضرت علی (ع) نیز می‌فرمایند: "در آخرالزمان، زنان به خاطر حرص به دنیا، در کسب و کار همسران خود شرکت می‌نمایند".
شاید این روایت اشاره به آن داشته باشد که زنان در بازی ثروت اندوزی سرمایه داران، بی توجه به این لطف الهی که آنان را از وظیفه تأمین مایحتاج و مخارج زندگی فارغ کرده است، دوشادوش مردان از صبح تا شام را در شرکتها و کارخانجات سپری می کنند و فرزندان و خانواده خویش را از نعمت تربیت و عاطفه ورزی محروم می‌نمایند.

منبع : http://shia-online.ir/
به نام خدا
سلام


وضعيّت اقتصادی زنان درآخرالزّمان

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بشر در آخرالزّمان با آن سخت دست به گریبان است، مسائل و مشکلات اقتصادی است. نابه‌ساماني عظیم اقتصادی در سرتاسر جهان به وقوع مي‌پیوندد و زنان از این واقعة شوم، در امان نخواهند بود؛ بلکه بیشترین ضربه را آنها خواهند خورد.

امام صادق(ع) در بیان نشانه‌هاي ظهور مي‌فرمایند: «بعضی از مردان را مي‌بینی که از راه فساد زنان خود ارتزاق مي‌کنند.»4
حضرت علی(ع) در بیان نشانه‌هاي ظهور مي‌فرمایند: «زنان در آخرالزّمان به خاطر حرص به دنیا در کسب و کار همسران خود شرکت مي‌نمایند.»5


وضعيّت اجتماعی زنان در آخرالزّمان

1. عدم امنيّت برای زنان: از انحرافات خطرناک که جامعة پیش از ظهور به آن گرفتار مي‌گردد، بي‌امنيّتی خانوادگی و ناموسی است، این مسئله آن‌چنان فراگیر مي‌شود که کمتر کسی مي‌تواند یا مي‌خواهد از آن جلوگیری نماید.»6

حضرت علی(ع) در این خصوص مي‌فرمایند: «سفیانی در حالی که نیزه‌اي در دست دارد، زنی باردار دستگیر مي‌نماید و به یکی از یارانش مي‌گوید: به او تعدّی نما و او سپس شکم زن را مي‌درد و جنینش را بیرون مي‌آورد و هیچ کس نمي‌تواند چنین وضعيّت هولناکی را تغییر دهد.»7

2. هبوط مسائل اخلاقی و انسانی در زنان: جامعة پیش از ظهور، جامعه‌اي مملوّ از فساد و بي‌بند و‌ باری‌هاي اخلاقی است، کردارهای حیوانی گروهی انسان‌نما، آن‌چنان فراگیر مي‌شود که حالت عادّی به خود مي‌گیرد. روایاتی که این وضع اخلاقی پیش از ظهور را بیان نموده‌اند، بسیار زیاد است.

محمّد بن مسلم مي‌گوید: به امام باقر(ع) عرض کردم: قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ امام(ع) فرمودند: «آنگاه که مردها خود را شبیه زنان نمایند و زن‌ها شبیه مردان شوند، آنگاه که مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان.»8
و در حدیثی از امام صادق(ع) است که فرمودند:
«... در آن زمان زنان را مي‌بینی که از بذل خود به کفّار هیچ واهمه‌اي ندارند.»9

امام علی(ع) مي‌فرمایند: «ظاهر مي‌شود در آخرالزّمان که بدترین زمان‌هاست، زنانی که در عین لباس پوشیدن لخت و عور هستند.»10
3. افزایش زنان بي‌سرپرست: در آخرالزّمان وضعيّت به گونه‌اي است که بر اثر جنگ‌هاي پی در پی، تعداد مردان کاهش چشمگیری مي‌یابد و به همین دلیل، زنان زیادی بي‌سرپرست مي‌گردند و به دنبال کسی هستند تا سرپرستی ایشان را به عهده گیرد.

رسول خدا(ص) مي‌فرمایند: «قیامت برپا نمي‌شود، مگر اينكه برای پنجاه زن یک سرپرست باشد.»11
و در حدیث دیگری مي‌فرمایند: «زمانی فرا رسد که پنجاه زن با یک مرد رو به رو شده، یکی مي‌گوید: ای بندة خدا مرا بخر و دیگری مي‌گوید به من پناه ده.»12
با مقایسة اخباری که در مورد زن آخرالزّمان به ما رسیده و وضعيّت کنونی زن از حیث اجتماعی و اخلاقی، بین زن امروز و زن آخرالزّمان شباهت بسیاری دیده مي‌شود. امّا این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که نمي‌توان فساد اخلاقی را برای تمام زنان تعمیم داد، زیرا در آن زمان، زنان آگاه، عفیف و باایمانی نیز وجود دارند که از اوضاع بد آن زمان متأثّرند. امّا وضع عمومی به شکل دیگری است.13

مرضيه شريفي
ماهنامه موعود شماره 122
http://mouood.org

dhimey

متشکرررررررررررررررررررممممممممممممممممممممممممممممA57A57A33A33A05A38