انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: قرآن خواندن (امام وقت؟؟؟)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
بزرگ فرقه گنابادی قرآن می خواند ...........

کسی که خود را امام وقت می داند


از اینجاگوش کنید