انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: اندر خم واژه شناسی " بسم الله الرحمن الرحیم "
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
این مطلب صرفا برداشت شخصی خود از واژه شناسی این آیه ی کریمه است

"""""" بسم الله الرحمن الرحیم """""""""

دیروز واژه های این آیه ی عظیم را بررسی میکردیم و چقدر برایم جالب بود دایره بقا و ثبوت نام الله در سطوح مختلف ... انگار ک این آیه ی عظیم ، مخروطیست ک در راس آن نام الله است و هرکسی بر حسب ظرفیت وجودی خود در سطوح مختلف این مخروط از رحمانیت و رحیمت " الله " بهره میگیرد و هر چه به الله نزدیکتر ، در جه رحمانیت و رحیمیت خداوند بیشتر و تو معرفتت بر حیران بودنت بیشتر و منیتت کمتر ...

میدانی چه میخواهم بگویم ؟
انگار رحمت خداوند سطح مقطعهای این مخروطند و هرچه بالاتر و نزدیکتر به نقطه ی واحد " الله " ، بیشتر از آن بهره مندی

و خود آن دایره های سطح مقطع ، تویی و منیت تو ... که هر چه به " الله " نزدیکتر ، کوچکتر و منیت تو کمتر و اما بهره تو از " اسم " " الله " بیشتر و مراتب و درجات حیرانی و سرگشتگی بی نهایت الهی ، بیشتر

و " ال " نشان از معرفه بودنی دارد و شناختی از " اله " ، " اله " ی ک خود یعنی درجه ای از سرگشتگی و حیرانی ... و این چه پارادوکس زیباییست از اسمی که نشان از درجه و مرتبه ای بالا دارد ک رفته آن بالای بالای و سر قله ی مخروطمان نشسته ، تا بگوید ک تو خود ، آشنای گمگشته ای از آفردگارت هستی ...

کجایی ؟ و چرا فراموش کرده ای ابعاد درشت و بزرگ زندگیت را
چرا ؟ چرا صید این قلاب " ب " من نمیشوی تا باقی و فانی شوی در من ؟
چرا از وسعت اقیانوس رحمتم ، به کم بسنده میکنی و صید صیادان راه نابلد میشود ؟

بیا عزیزکم ، بیا و صید خودم شو تا تورا به وسعت بی نهایت وجودی خودت، حیران و سرگشته کنم ...

و وقتی ک سوره را با " بسم الله الرحمن الرحیم " شروع میکنی ، انگار ک کل سوره را میبری زیر چادری ک ستون محکم اصلی اش " الله " است و حالا باید حول " الله " که جمیع اسماء خداوندیست ، قرائتش کنی ، آنقدر قرائتش کنی تا به خود " الله " برسی و واله شوی ...

و وقتی ک کارهایت را با " بسم الله الرحمن الرحیم " شروع میکنی ، انگار کارت را میبری زیر چتر " الله " با تمام صفات جامعش تا هرجا ک کوتاهی از تو بود ، صفت مربوط به آن زود بیاید و نقصت را جبران کند و انگار چون دژ محکمی میشود برای تمام کاستی های نا بعیدت ... و کاش چشم بینایی داشته باشی تا ببینی این دژ را که چه میکند در تمام به ظال کشیده شدنهایت ...

چقدر دیر شناختمت ، ای نور عظیم