انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: تحلیل قرائت های اکبرالقرا
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سلام به دوستان قرآنی این سایت .....
اگه ممکنه سوره بقره انشراح مرحوم مصطفی اسماعیل رو که اون"ولما برزوا...."معروف رو تو نهاوند اجرا کرده رو تحلیل بفرمایید....
ان شاالله به زودی...
تحلیل ها به صورت کامل انجام می شود
التماس دعا
مقام شناسی و کنکاشی در جزئیات تلاوت ماندگار و بسیار فاخر سوره های بقره طارق انشراح اثر جاودانه استاد کبیر تلاوت قرآن استاد مصطفی اسماعیل
مقام شناسی و کنکاشی در جزئیات تلاوت ماندگار و بسیار فاخر سوره های بقره طارق انشراح اثر جاودانه استاد کبیر تلاوت قرآن استاد مصطفی اسماعیل اجرا شده در سال 1957 میلادی در سوریه:

مقام های اصلی این اجرا:
1-بیات 2- صبا 3- نهاوند 4- راست 5-سه گاه 6-راست
 

قاریان قاریان

جهت دریافت تلاوت کلیک نمایید
مدت تلاوت 40 دقیقه حجم فایل 14 مگابایت
بررسی مقامی تلاوت به شیوه فراز به فراز:
1- استعاذه
2- بسمله
3-بیات - ثلاثی بیات که در {لله قنتین} تبدیل به جنس بیات گردید - قسمت بم صدای استاد نیز در این تلاوت قوی است.
4-بیات - بیات نوا
- تحریر روی {فرجالا}
- تاکید صوتی خاص استاد در کلمه {رکبانا}
5-بیات - بیات نوا با حرکات لحنی و صوتی فنی
فراز بسیار فنی و پرنکته ای شنیدیم
-تحریر زیبا روی {الله}
-تحریر روی "کما"
-تحریر فنی روی "علمکم"
-حرکت بسیار فنی صوتی و لحنی روی {ما لم}
-تحریر روی "تکونوا"
توجه داشته باشید تحریرهای این فراز (تحریر یک نوع تکنیک صوتی است) کاملا آمیخته با لحن و نغمه بود
6-بیات - بیات حسینی
- تحریر فنی روی "صلوه"
- تحریر روی "قوموا"
- قفله همراه با تحریر روی "قنتین"
7-بیات - بیات شوری
- تاکید صوتی خاص روی "فرجالا"
8-بیات - بیات شوری بسیار فنی
- تحریر روی "امنتم"
- تاکید صوتی روی "تکونوا"
- قفله فنی روی "تعلمون"
9-بیات - بیات حسینی - فراز فنی و زیبا
- استاد روی هرکدام از کلمات {یتوفون - یذرون - ازواجا - وصیه - لازواجهم - متعا} کاری صوتی یا لحنی انجام می دهد اگر توانستید تشخیص بدهید؟
10-بیات - بیات عجمی با انتقال به بیات شوری در {فی مافعلن ...}
11-بیات - بیات شوری با حرکت لحنی بسیار فنی فاخر و استفاده از قفله انتظاری روی درجه 4 حجاز
- استفاده از تحریر قدرتی روی خرجن - البته چون استاد از میکروفن فاصله می گیرد زیاد مشخص نیست
- حرکات لحنی بسیار فنی و زیبا روی {فلا جناح علیکم}
12-بیات - شوری - جنس حجاز در قالب بیات شوری
ایجاد رنگ قدرت و عزت در صدا در این فراز
13-بیات - جنس حجاز در قالب مقام بیات شوری
- تحریر فنی روی "متعا"
14-بیات - جنس حجاز در قالب مقام بیات شوری با قفله فنی
- به حرکت لحنی بسیار فاخر روی {علی المتقین} دقت نمایید. منظور تحریری که روی متقین استفاده شد، نیست.
15-بیات - جنس حجاز در قالب مقام بیات شوری بسیار فنی با قفله بسیار فنی و ابتکاری
-به تحریر روی کلمه "متاع" و "بالمعروف" دقت نمایید.
16-بیات - مقام بیات شوری به شکل انتظاری فنی و زیبا
در واقع این نغمه فنی حرکتی بین درجات 6و7 مقام شوری است
17-بیات - جنس حجاز در قالب مقام شوری با فرود در بیات
18-بیات - راست در فضای بیات بسیار فنی و زیبا با ترکیب با بیات (مقام فرعی نوروز راست)
-به تحریرهای فنی و متفاوت روی کلمات "خرجوا من - دیارهم - الوف - الموت -احیاهم" دقت نمایید
-به تاکید لحنی فنی روی {فقال} دقت نمایید
19-بیات - بیات دوکاه
به حرکاتی که استاد روی کلمات "الناس-لکن-الناس" انجام میدهد، دقت نمایید
20-بیات - مقام نوروز راست
-جداسازی لحنی کلمه {وقاتلوا} از بقیه کلمات عبارت
-تحریر روی کلمات {سبیل} و {سمیع}
21-بیات - جنس بیات در اکتاو دوم - شروع فراز از درجه 4 و با محوریت درجه 4 بیات در این نغمه
-به حرکت لحنی بسیار فاخر استاد روی {حذر الموت} دقت نمایید. گل نغمه همین جاست
22-بیات - ثلاثی بیات با انتقال به بیات دوکاه و سپس انتقال به درجه 4 بیات در جنس بیات
-استاد در این فراز از ملودی ای روی عبارت {لذو فضل علی الناس و لکن}استفاده می نماید که با تحریرهای کلمات آمیخته بود.
-تحریرهای عبارت روی کلمات "لذو - الناس - لکن - الناس - یشکرون"
23-بیات - بیات نوا با حرکات لحنی بسیار فنی روی عبارت {... الله و علموا} +
تحریر شکست صوت روی کلمه {علیم}
24-بیات - ثلاثی بیات با تاکیدات صوتی
-ویبراسیون صوت روی غنه {من ذا}
-استفاده از فواصل موسیقایی روی {من ذالذی} فاصله دو و نیم پرده ای بین درجه 3 بیات و درجه صفر بیات (درجه صفر بیات یک درجه زیر درجه اول بیات است)
-تاکید روی {یقرض الله}
-تحریر قابل توجه روی {اضعافا}
-کاهش ولوم صدا روی {حسنا} همراه با کاهش درجات در بیات
-حرکت لحنی روی {فیضاعفه له}
25-بیات - جنس بیات با محوریت درجه 4 و فرود بر درجه 1 بیات
26-بیات - بیات نوا در {الم تر الی الملا من بنی} با حرکات لحنی فنی - ادامه فراز در جنس بیات
-حرکت لحنی فنی روی {من بعد موسی اذ}
27-بیات - جنس بیات به زیبایی و فنی با قفله فنی
-تحریرهای فنی و زیبایی روی {سبیل} و {الله} شنیدیم
28-بیات - ثلاثی بیات با اشاره مکرر به درجه 4 بیات فنی و زیبا
-تکنیک قرینه سازی لحن در "عصیتم - علیکم"
-تحریر فنی روی "تقاتلوا"
29-بیات - جنس بیات بسیار فنی و بسیار زیبا و تشکیل عقد بیات در کلمه {اخرجنا} و {دیارنا} که ملودی بسیار فاخری در عقد بیات و در کلمه {اخرجنا} شکل گرفت
-در این فراز به طور مداوم درجه 4 اجرا می گردید
30-بیات - جنس بیات به زیبایی
31-بیات - جنس بیات به زیبایی
-تاکید بسیار زیبا روی کلمه {علیم}
32-صبا - جنس صبا به زیبایی با تحریر بسیار فنی روی کلمه {نبیئهموا}
33-بیات - راست در اکتاو اول با صعود به بیات دوکاه با فرود مجدد در راست
-حرکت لحنی روی {بالملک منه}
34-بیات - جنس بیات با فرود بر جنس راست در عبارت {من مال} به شیوه قراء قدیمی - زیبا و فنی
35-بیات - جنس بیات به زیبایی
-بالارفتن سریع درجات در {قال}
-استفاده از جداسازی لحنی عبارت {قال ... علیکم} و {زاده ...}
-تاکید روی {زاده}
-تحریر روی {علم} و قوی شدن صدا روی کلمه {جسم}
36-بیات - بیات نوا بسیار زیبا و فنی
این فراز یکی از فرازهای فنی تلاوت است که انواع مختلفی از تحریر در آن اجرا گردیده است :ولومی - لغزشی - قدرتی - شکست صوت - ویبراسیون خاص استاد و ...
تقریبا همه کلمات این فراز دارای تحریر بود دقیقه 20 +
37-بیات - جنس بیات با فرود بسیار فنی در راست - حرکات لحنی جالبی در کل فراز اجرا گردید که قابل احصا نیست.+
38-بیات - ثلاثی بیات با انتقال به جنس بیات و محوریت درجه 4 بیات +
-جداسازی لحنی کلمات {فیه سکینه} از {من ربکم} از {و بقیه} از {مما ترک ...}
تحریر فنی در {هارون}
39-بیات - اجرای فنی در ثلاثی بیات شروع فراز از در درجه 3 بیات با اشاره به درجه 4 بیات در {فی}
-اجرای تکنیک قرینه سازی لحن همراه با تحریرهایی که جزو لحن شده بودند در {ان کنتم مومنین}
40-صبا - جنس صبا با حرکات بسیار فنی خاص استاد در عبارت {طالوت بالجنود} +
-جداسازی لحنی کلمات {بالجنود} از {قال}
-قرینه سازی فوق العاده لحن در {طالوت بالجنود} و {ان الله مبتلیکم}
-استفاده از تحریرهایی که آمیخته در لحن بود
-با فرود در سه گاه در پایان فراز (مقام بستنکار)
41-صبا - جنس صبا بسیار فنی+
-تکنیک موتیف سازی در {منی الا من غرف}
42-صبا - جنس حجاز در فضای صبا - شروع از درجه 3 تا درجه 6 صبا - با لحن ابتکاری خاص خود استاد که در تلاوت سوره های حجرات ق انشراح توحید نیز استفاده شده است. در عبارت {امنوا معه قالوا لا طاقه}
فراز بسیار تاثیرگذار، پر انرژی و عالی را شنیدیم.++
43-بیات - نغمه مدولاسیون بسیار زیبا و خاص استاد
-تاکید صوتی روی کلمات عبارت مانند الذین - یظنون - انهم ملاقوا و... که این تاکید ها جزو لحن این نغمه است همچنین در {کم من فئه قلیله} نیز تکرار گردید
- تحریر روی {انهم} فاخر بود
-بازی با ولوم صدا در ملاقوا الله - کاهش فنی ولوم صدا
44-بیات - ادامه نغمه مدولاسیون از فراز قبل با همان تاکیدات قبلی و فرود انتظاری در مقام حسینی
-کاهش ولوم صدا روی {قلیله}
-افزایش ولوم صدا د روی {کثیره}
45-بیات - فرود کامل در مقام حسینی و آماده سازی ذهن مخاطب برای انتقال به نهاوند

46-نهاوند - ثلاثی نهاوند به شیوه خاص استاد با قفله انتظاری
-استفاده از فواصل موسیقایی در {لجالوت}
-فرود در ثلاثی بیات در قفله عبارت در {قالوا} برای تزیین نغمه
47-نهاوند - ثلاثی نهاوند با تبدیل به جنس نهاوند در {افرغ علینا} با تبدیل به عقد نهاوند {صبرا} و انتقال به مقام نهاوند مرصع در {علی القوم الکافرین}
-استفاده از فواصل موسیقایی در {ربنا}
-در {افرغ علینا} درجه 4 نهاوند اضافه گردید
-در {صبرا} درجه 5 نهاوند اضافه گردید
فراز بسیار فنی و زیبا +
48-نهاوند - عجم در فضای نهاوند با قفله فنی
49-نهاوند - غماز مقام نهاوند (درجه 5 نهاوند) به سبک خود استاد با تحریرهای خاص سبک استاد در {وقتل داود جالوت}
-در واقع قرینه سازی لحن به همراه تحریر است در {داود} {جالوت}
-تحریر روی "الله - والحکمه"
-تحریر قدرتی در {ملک}
-اوج گیری تا درجه هفتم نهاوند
50-نهاوند - عجم در فضای نهاوند بسیار فنی و بسیار زیبا و تاثیرگذار
-به حرکات صوتی و لحنی فاخر در عبارت {الله الملک و الحکمه و علمه} دقت نمایید
-ویبراسیون قوی صوت روی "یشاء"
51-نهاوند - عجم در فضای نهاوند با حرکات بسیار فنی و بسیار زیبا - حرکت لحنی به شکل درجات 3به4به5 در ابتدای فراز+
قرینه سازی قوی در این فراز مشهود بود {لفسدت الارض و لکن } و { الله ذو فضل علی العلمین} که در قطعه دوم همراه با تحریرهای فاخر اجرا گردید
52-نهاوند - عجم در فضای نهاوند با فرود در مقام فرحفزا
-تاکید روی "الله"
-حرکت لحنی جالب روی "نتلوها علیک"
53-نهاوند - عجم در فضای نهاوند (فرحفزا) با فرود در فرحفزا
54-نهاوند - غماز مقام نهاوند با تحریر معروف خاص استاد و اجرای اوج مقام نهاوند در مقام فرعی نهاوند کردی (ترکیب نهاوند-کرد)

55-راست - عقد راست
56-راست - جنس راست
57-راست - عقد راست فنی و زیبا
58-راست - عقد راست بسیار فنی و زیبا - تحریر خاص استاد
59-راست - نغمه نیشابورک با اجرای اوج مقام نیشابورک
60-راست - جنس راست
61-راست - جنس راست
62-راست - راست با اشاره به بیات در پایین راست
63-راست - فرود در راست
64-راست - نغمه فنی در راست
65-راست - عقد راست
66-راست - جنس راست
67-راست - جنس راست
68-راست - جنس راست با اشاره به درجه 5 راست
69-راست - عقد راست (فرود در عقد راست)
70-راست - نغمه راست نوا با اشاره به نغمه نیشابورک زیبا و تاثیرگذار
71-سه گاه - سه گاه بلدی
72-سه گاه
73-سه گاه
74-سه گاه - اشاره به هزام
75-سه گاه - اشاره به مقام فرعی هزام با انتقال به اوج مقام راست در فضای سه گاه (درجه ششم سه گاه)
76-راست - اوج مقام راست
77-راست - فرود در فرم نزولی مقام راست
78-راست - کاملا وارد راست می شویم
79-راست - اجرای راست فنی و زیبا با تحریر فنی
80-راست - راست با فرود در بیات
81-تصدیق در بیات
تحلیلی بر بهترین تلاوت موجود از ملک القراء مصر

مقام شناسی تلاوت بسیار قدرتمند، فاخر و بی نظیر سوره های حجرات ق انشراح توحید اثر نابغه تلاوت قرآن، کبیر المقرئین استاد کبیر شیخ مصطفی اسماعیل اجرا شده در سال 1957 در سوریه به مدت 52 دقیقه:
تذکرات:
حتما با قرآن باز تلاوت و توجه به معانی آیات را گوش دهید.
در هر فراز استاد نکاتی صوتی و لحنی اجرا شده است که مجموع این نکات نه تنها در تلاوت دیگر قراء، بلکه در  دیگر تلاوت های خود استاد نیز بی نظیر است

بررسی مقامی تلاوت به شیوه فراز به فراز:
1-استعاذه
2-بسمله
3- بیات - ثلاثی بیات با محوریت درجه سوم بیات
4- بیات - جنس بیات
5- بیات - بیات نوا
6- بیات - بیات عجمی
7- بیات - جنس بیات با استفاده از تحریر قدرتی فاخر و خاص سبک استاد در کلمه <علیم> - اجرای دقیق و فنی این نوع تحریر فقط از امثال مصطفی اسماعیل بر می آید
8- بیات - بیات حسینی
نکات قابل عرض این فراز:
به تاکید روی کلمه <انا> دقت نمایید
به تحریر فنی روی غنه کلمه <من> توجه نمایید
9- بیات - بیات عجمی
نکته: به تحریر فنی روی کلمه <لتعارفوا> دقت نمایید.
10- بیات - بیات شوری با استفاده از تحریر بسیار فنی در کلمه <اتقاکم>
11- بیات - فرود در بیات شوری
نکته: به حرکت لحنی فاخر و جالب روی کلمه <علیم> توجه نمایید.
12- بیات - بیات شوری با تاکید در غنه کلمه <انثی>
13- بیات - بیات شوری با حرکات لحنی بسیار فنی روی <جعلنکموا شعوبا و قبائل> و با تاکید صوتی روی کلمه <لتعارفوا>
14- بیات - بیات شوری به زیبایی با تحریر به جا در کلمه <اتقاکم>
15- بیات - بیات شوری با فرود در بیات تکمیل گردید
نکته: به تحریرهای ریز و فنی روی <انّ> توجه نمایید.
16- بیات - راست در فضای بیات
17- بیات - بیات محیر در اکتاو اول با فرود در راست و سپس صعود مجدد به بیات
موارد قابل توجه این فراز :
الف-تحریر عالی روی غنه عبارت <لکن قولوا>
ب-لحن بیان کلمه <قولوا>
ج-حرکت لحنی فنی روی عبارت <اسلمنا و لما یدخل>
د-تحریر فنی روی کلمه <قلوبکم>
18- بیات - بیات محیر در اکتاو اول با فرود و صعود در بیات
نکته: به لحن بیان کلمه <شیئا> دقت نمایید
19- بیات - جنس بیات در اکتاو دوم با محوریت درجه 4 بیات
موارد قابل توجه این فراز:
الف-صعود روی غنه کلمه <ان>
ب-تحریر قدرتی روی عبارت <الله غفور>
ج-کشش صوتی جالب روی کلمه <علیم>
20- بیات - ثلاثی بیات در اکتاو دوم با محوریت درجه 3 بیات
به حرکت لحنی فنی روی <بالله و رسوله ثم لم> دقت کنید
21- بیات - جنس بیات بسیار زیبا و فنی با استفاده از تحریرهای فاخر و فرود به شیوه خاص خود استاد
نکته: به تحریر شکست صوت عالی روی کلمه <سبیل> که همراه با کشش مختصر صوت در ادامه روی همین کلمه اجرا شد، و همچنین تحریر فنی روی کلمه <اولئک>، دقت نمایید.
22- بیات - بیات شوری با فرود و صعود در بیات به سبک خاص خود استاد بسیار زیبا و فنی
23- بیات - بیات نوا با فرود فنی و زیبا در بیات در عبارت <والله یعلم ما فی السموات والارض> و سپس صعود با استفاده از فاصله موسیقایی مطبوع
24- بیات - جنس بیات بسیار زیبا و فنی با تحریر شنیدنی در قفله فراز در کلمه <علیم>
25- بیات - شروع فراز در درجه 3 بیات با انتقال به جنس بیات زیبا و فنی با تاکید روی کلمه <لا تمنوا>
26- بیات - بیات نوا بسیار زیبا و تاثیر گذار با تحریرهای متنوع و بسیار فاخر
موارد قابل توجه این فراز:
الف-با استفاده از تکنیک جداسازی لحنی کلمات روی عبارت <بل الله یمن علیکموا >
ب-تحریرهای عالی روی کلمات <للایمان> و <صادقین>
27- بیات - شروع فراز از درجه صفر بیات (یک درجه پایین تر از درجه 1 بیات) و ارتقاء تا ثلاثی بیات با فرود فنی در بیات - به حرکت لحنی روی کلمه <السموات> توجه نمایید.
28- بیات - بیات نوا بسیار زیبا و بسیار تاثیرگذار و پر انرژی با قفله انتظاری
موارد قابل توجه این فراز:
الف-حرکت صوتی لحنی روی عبارت<بما یعملون>
ب-تحریر ولومی روی عبارت <رحیم ق>
ج-افزایش ولوم صدا روی کلمات <بصیر> <ق>
د-تحریر شکست صوت <بسم الله>
29- بیات - جنس بیات با تحریرهای شنیدنی در قفله فراز در کلمه <مجید>
30- بیات - قسمت های اوج مقام بیات د ر اوج مقام شوری بسیار زیبا و تاثیر گذار و بینهایت هیجان انگیز
به تاکیدات (ضربه های صوتی) خاص استاد که به طور مرتب تکرار می گردد و برای حک کردن مفاهیم آیه و بیان عظمت قرآن مجید در ذهن مخاطب است، دقت نمایید
کلا هر دو آیه <والله بصیر بما تعملون> و <ق> <والقرآن المجید>، هر دو مفاهیم تکان دهنده ای دارند. بیان اینکه خداوند خود ناظر بر آنچه می کنید است و  سخن از قرآن با مجد و عظمت مفاهیمی است که بر تن هر شنونده ای لرزه می افکند و او را به تفکر و خوف از مقام الهی وا می دارد
31- بیات - راست در فضای بیات مشابه فراز 16
32- بیات - فرود در مقام حسینی شروع فراز از درجه هشتم این مقام با قفله انتظاری
33- بیات - فرود در جنس بیات
34- بیات - جنس بیات با فرود و صعود لحنی به شکل فنی و زیبا و با استفاده از تحریر قدرتی و ولومی
تحریر قدرتی در کلمه <لا تمنوا> و تحریر ولومی در کلمه <اسلمکم>
35- بیات - بیات عجمی به شکل صعودی از درجه 3 تا درجه 6 و سپس فرود و صعود در بیات - فرازی است دارای جنبه های بالای تنغیمی (حرکت اصلی لحنی استاد در ابتدای این فراز به شکل 3 >> 4 >> 5 >> 6 است)
36- بیات - اجرای گردانیه مقام بیات (درجه هفتم بیات) در اوج مقام بیات - این فراز کاملا ابتکاری و خاص سبک استاد است و در معدودی از دیگر اجراهای ایشان دیده می شود ولی در تلاوت دیگران شنیده نشده است.
(حرکت اصلی لحنی استاد در ابتدای این فراز به شکل 4 --> 5 --> 6 --> 7 است)
37- بیات - بیات شوری بسیار فنی و بسیار زیبا بسیار پر انرژی با ملودی هایی به شیوه خاص خود استاد با انتقال به بیات محیر در عبارت <والقرآن المجید>
38-بیات - ثلاثی بیات با انتقال به بیات دوکاه با تحریرهای فنی و جالب - فراز خاص سبک استاد
39-بیات - حرکت لحنی بین درجه شروع راست و درجه شروع بیات -یعنی در واقع حرکت لحنی بین درجه 7 و 8 مقام بیات (استفاده از این شکل از الحان خطی (مستقیم) در شیوه قاریان قدیم برای بیان سخن کافران استفاده می شده است - فقال الکافرون هذا شی عجیب)
40-بیات - ادامه همان لحن فراز قبل در ادامه سخن کافران با فرود در مقام حسینی - واقعا توجه به مفاهیم آیات در تلاوت های مصطفی اسماعیل و بوِیژه در این تلاوت شگفت انگیز است.
41-بیات - راست در فضای بیات (تابع مقام فرعی حسینی) با انتقال به بیات در بالا و سپس فرود در بیات
42-بیات - بیات نوا بسیار لطیف و بسیار فنی - فراز بینظیری را از استاد شنیدیم - به نرم شدن صدای استاد در این فراز دقت نمودید؟ همچنین کلمه <مریج> را طوری بیان می نماید که واقعا تاثیرگذار است - القاء حالت سر در گمی و سرگردانی و سپس رفتن به تیمارستان!!!!
43-بیات - بیات عجمی بسیار زیبا با قفله انتظاری
44-بیات - بیات نوا بسیار پر انرژی با استفاده از تحریرهای قدرتی و شکست صوت - استاد در این فراز از تمام وجودش تلاوت می نماید -فرازی بسیار تاثیرگذار و جاودانه
45-بیات - بیات شوری
46-بیات - اجرای قسمت های اوج مقام بیات در بیات شوری به شکل بسیار کوبنده و مهلک با استفاده از تمام عناصر و ظرفیت های صوتی و لحنی استاد - در این فراز که از زبان خود خداوند بیان می گردد استاد حالت قهر و تحکم و انذار خداوند را در مورد کافران نشان می دهد.
در آیات قبل کافران گفتند <اءذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید> آیا زمانی که مردیم و به خاک تبدیل شدیم (دوباره باز می گردیم) این بازگشتی بعید است.
لذا خداوند در جواب شاید با حالت قهر می فرماید <افلم ینظروا الی السماء فوقهم؟ کیف بنینها و زینها و ما لها من فروج  والارض مددنها و القینا فیها رواسی> آیا نگاه نمی کنند به آسمان در بالای سر خود؟ که چگونه آن را بنا نمودیم و زینت دادیم و شکافی در آن نیست و زمین را گسترش دادیم و در آن کوه های استوار انداختیم؟
47-بیات - حرکت لحنی بین درجه 7 و 8 مقام بیات (حرکت لحنی بین درجه شروع راست و درجه شروع بیات)
48-بیات - فرود بسیار زیبا در مقام حسینی
49- صبا - جنس صبا

50- صبا - جنس صبا با حرکات صوتی و لحنی فنی با تحریر شکست صوت عالی روی <جنات>
51- صبا - اجرای جنس حجاز (به عنوان جنس دوم مقام صبا) شروع از درجه 3 صبا تا درجه 6 مقام صبا یعنی داریم درجات 3>>4>>5>>6 - به لحاظ موسیقایی این فراز قابل توجه است
52- صبا - ثلاثی عجم (سه درجه اول عجم) در اکتاو اول در فضای مقام صبا
53- صبا - در این نغمه جالب و بدیع، درجات 6و7 مقام صبادر اوج، محور نغمه هستند. این نغمه یک نوع پیش درآمد اجرای اوج مقام صبا به شمار می رود که شنونده را مشتاق و آماده شنیدن اوج مقام صبا می نماید.
واقعا این نوع پردازش لحنی استاد خارق العاده و عجیب است.
54- صبا - اوج مقام صبا در شیوه استاد مصطفی اسماعیل -
به صورت دو فاصله دو پرده ای است که در واقع در ثلاثی عجم است (درجات 6و7و8 که در واقع استاد هنگام صعود از درجه 7 پرش می نماید و مستقیما از درجه 6 به درجه 8 می رود ولی در موقع برگشت درجه 7 نیز استفاده شده است) اصطلاحا به آن نغمه صبا محیر یا اوج مقام صبا گفته می شود.
55- صبا - این فراز یکی از شاهکارهای استاد و ابداع غیر مسبوق است که حتی از قاریان هم عصر ایشان نیز از آن تقلید نموده اند که به علت بی جنبه بودن طرفداران ایشان از نام بردن قاریان محترم و آدرس آن معذوریم.
اجزاء شناسی این فراز:
الف- حرکت لحنی در عبارت <باسقت لها طلع > یکی از نمونه های ابتکاری در ایجاد شکلی از تکنیک موتیف سازی درلحن در قالب جنس صبا
ب- تحریر فنی روی <للعباد>
ج- در کلمه <احیینا> استاد نشان دادکه قصد فرود در سه گاه و تشکیل مقام بستنکار را دارد ولی در واقع فقط یک فضاسازی لحنی بود و انجام نشد
د- با اینکه بقیه نکاتی که عرض شد بسیار فنی بود و حتی از برخی نیز مانند تحریر در کلمات <نضید> و < احیینا> بدون ذکر گذشتیم ولی ابداع غیر مسبوق در این فراز در این قسمت است در عبارت <بلده میت کذلک> که نوعی ایجاد موتیف های لحنی در اجرا، به شکل ابتکاری و ناشی از نبوغ فرد است.
که توسط دیگر قراء باهوش به تاثیر از شیخ مصطفی مورد تقلید واقع شده است.
56- صبا - نغمه ای که حرکت مداوم بین درجات 7و8 مقام صبا در اکتاو اول است و معمولا این نغمه بار معنایی خاصی ندارد و در شیوه قراء فنان قدیمی برای بیان سخن کافران یا بیان اعمال آنها به کار می رفته است - در آخر فراز، استاد در خود مقام صبا فرود می آید
57- صبا - جنس صبا بسیار فنی که در کلمه <اصحاب الایکه> کمی اشاره به نهاوند در فضای صبا شنیده می شود که برای تزیین نغمه است و ترکیب نیست.
58-صبا - مشابه نغمه فراز 51 است - اجرای جنس حجاز (به عنوان جنس دوم مقام صبا) شروع از درجه 3 صبا تا درجه 6 مقام صبا یعنی داریم درجات 3>>4>>5>>6
59- صبا - انتقال به مقام عجم و سپس اجرای اوج مقام صبا (نغمه صبا محیر) و فرود در مقام صبا
60- بیات - نغمه معروف به نغمه مدولاسیون که در سبک استاد به عنوان زمینه سازی برای انتقال به مقام حجاز به کار می رود
61- صبا - نغمه ای که در آن تحرک بین درجات 7و8 صبا در اکتاو اول صدا می باشد. با قفله انتظاری
62- صبا - فرود در صبا


مقام حجاز :
63- حجاز - نغمه حجازکار بسیار فنی و زیبا
64- حجاز - جنس حجاز با محوریت درجه 4 حجاز بسیار زیبا و بسیار لطیف - فراز بسیار دلنشین و بسیار تاثیرگذار
نکات قابل ذکر این فراز:
الف-استفاده از کشش های صوت بسیار شنیدنی در کلمات متلقیان - یمین - شمال - قعید - رقیب
ب-استفاده از تحریرهای شکست صوت روی غنه <قعید ما> و تحریر قدرتی عالی روی تنوین <رقیب عتید>
ج-استفاده از تکنیک تغییر ولوم صدا در جای جای فراز به طوری که با لحن کاملا آمیخته شده است
65- حجاز - نغمه حجاز حسینی (درجه پنجم حجاز) به زیبایی و با توجه به معنی هشدار دهنده آیه
66- حجاز - نغمه حجازکار
67- حجاز - ادامه نغمه حجازکار
68- حجاز - حجازکار با انتقال به جنس حجاز
نکات قابل ذکر این فراز:
الف-حرکت صوتی روی <جاءها>
ب-تحریر فنی روی <معها>
ج-ویبراسیون صوت به شکل ویژه و بسیار فنی روی <سائق>
69-حجاز - قسمت های اوج مقام حجاز در نغمه حجاز محیر با اجرای بسیار قدرتمند و کوبنده برای القای حالت وحشتناک روز قیامت - به قول تلاوت های ماندگار این نغمه را گوش بدید تا از حالا تا روز قیامت کار بد نکنید!!!
70- حجاز - حجازکار
71- حجاز - حجازکار برای نهیب زدن شدید و تاکید روی کلمه <کل>
72- حجاز - رفت و برگشت بین درجات 7و 8 با انتقال به حجازکار با استفاده از ضربه های صوتی خاص سبک استاد در مناع - للخیر - معتد
نکات این فراز:
الف- حرکات لحنی فاخر روی کلماتی که در دو تای اولی همراه با تحریر و در دوتای بعدی بدون تحریر اجرا گردید در کلمات مریب - ن الذی - جعل - مع الله
ب- کشش صوت روی کلمه <اخر> برای تاکید
73-حجاز - حجازکار برای نهیب زدن شدید با نزول صوتی در کلمه <فالقیاه> به معنی پس بیاندازید او را (در عذاب شدید)

مقام سه گاه:
74- سه گاه - معروف به سه گاه بلدی به حرکات صوتی روی <ما> و <اطغیته> دقت نمایید
75- سه گاه - سه گاه با اشاره به حجاز (مقام هزام)
76- سه گاه - اشاره به هزام
77- سه گاه - با اشاره به مقام مستعار (نهاوند از درجه سه گاه) با قفله فنی و قابل توجه
78- سه گاه - مقدمه اوج راست در فضای سه گاه
79- سه گاه - اوج راست در فضای سه گاه با اشاره مکرر به یک درجه بالاتر از اوج راست
80- سه گاه - مقدمه اوج راست در فضای سه گاه با حرکات لحنی زیبا و فنی
81- سه گاه - ترکیب راست-حجاز (سوزناک) در فضای سه گاه
82- سه گاه - اوج راست در فضای سه گاه با اشاره مکرر به یک درجه بالاتر و تحریرهای شکست صوت

83- عجم - چهارگاه
84- عجم - چهارگاه
85- عجم - درجه چهارم عجم
86- عجم - غماز عجم (درجه پنجم عجم) با اجرا در جنس دوم مقام عجم با حرکات لحنی زیبا
87- عجم - اوج مقام چهارگاه

مقام نهاوند:
88- نهاوند - ثلاثی نهاوند به شیوه خاص استاد با استفاده از فواصل موسیقایی
همیشه شروع مقام نهاوند در تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل، همراه با القاء حالتی از هیجان، شکوه و قدرت و تحرک در شنونده است و اشک از دیدگان او جاری می شود.
با تغییر معنای آیات فضای لحنی نیز از حالت شادی مقام عجم به حالت حزن نهاوند تغییر نمود
89- نهاوند - درجه سوم نهاوند با انتقال به درجه پنجم نهاوند با قفله انتظاری - فراز جالب لحنی
90- نهاوند - مقام فرحفزا با حرکات لحنی بسیار فنی و تاثیرگذار به شکل پایین رونده - شروع فراز از درجه پنجم نهاوند - با تحریر قدرتی روی کلمه <شهید> - فراز بسیار شنیدنی
91- نهاوند -مقام فرحفزا با حرکات عالی لحنی و به شکل پایین رونده - فراز بسیار فنی و بسیار زیبا
92- نهاوند - غماز مقام نهاوند یا نغمه نهاوند نوا (آماده سازی ذهن مخاطب برای شنیدن اوج مقام نهاوند)
93- نهاوند - قسمت های اوج مقام نهاوند در مقام فرعی نهاوند کردی (ترکیب نهاوند-کرد) - بسیار بسیار زیبا با تحریر بسیار معروف استاد در نهاوند که قاریی که بعد از استاد این تحریر را استفاده نکرده باشد شاید وجود نداشته باشد.
به تاکید عالی و پرقدرت استاد روی کلمه <شمس> و <غروب> توجه نمایید
94- نهاوند - مقام فرحفزا به زیبایی و لطافت با قفله انتظاری
95- نهاوند - مقام فرحفزا (عجم در فضای نهاوند) زیبا و فنی به حرکت لحنی استاد روی کلمه <ادبار> که همراه با تحریر است خیلی دقت نمایید.
96-نهاوند - غماز نهاوند (درجه پنجم نهاوند)
97- نهاوند - فرود در نهاوند کردی با قفله زیبا
98- نهاوند - غماز مقام نهاوند (با اجرای این نغمه، استاد مخاطب را برای شنیدن اوج مقام نهاوند مشتاق می سازد و این یک نوع روانشناسی تلاوت در اجرای خارق العاده مصطفی اسماعیل است)
99- نهاوند - قسمت های اوج مقام نهاوند این بار با اجرای خارق العاده در مقام عشاق مصری (ترکیب نهاوند-بیات) با حرکات بسیار کوبنده برای توصیف روز قیامت <ذلک یوم الخروج ....> - فراز بی نظیر و بسیار قدرتمندی را شنیدیم که جزو بهترین فراز های این تلاوت است - این فراز یکی از ابتکارات مسلم استاد مصطفی اسماعیل در مقام نهاوند است و نوعی قرینه سازی لحن به همراه تحریر است.

مقام راست:
100- راست - جنس راست
101- راست - جنس راست - تاکید روی والستمع! گوش کن!!
102- راست - جنس راست به زیبایی و لطافت با فرود زیبا در بیات
103- راست - عقد راست
104- راست - جنس راست
105- راست - عقد راست به زیبایی
106- راست - اجرای بسیار لطیف و بسیار فنی در جنس راست با حرکات لحنی و صوتی بسیار زیبا و قابل توجه - صلوا علی النبی
107- راست - قسمت های اوج مقام راست بسیار قوی و تاثیرگذار - جایی که سخن خداوند و همراه با صلابت است <انا نحن نحی و نمیت ... یوم تشقق الارض عنهم سراعا>
108- راست - جنس راست
109- راست - ثلاثی نهاوند در فضای راست برای تزیین نغمه با قفله ای همراه با تحریر بسیار اصیل قدیمی
110- راست - اجرای لحنی فنی و قدیمی، که آمیخته با تحریر خاص در عبارت (علیهم بجبار) بوده که در عقد راست اجرا می گردد - این ملودی با این شکل اجرا، جزو الحان اصیل و قدیمی در مقام راست می باشد
111- راست -  عقد راست با فرود در بیات
112- راست - اوج مقام راست با تاکید روی الم نشرح لک صدرک
113- راست - اوج مقام راست با تقطیع لحنی روی کلمه <الم <نش-رح> لک صدرک>
114- راست - نغمه رهاوی
115- راست - ادامه رهاوی
116- راست - راست با تاکید جالب روی کلمه <الذی>
117- راست - عقد راست
118- راست - عقد راست با فرود در بیات
119- راست - اشاره زیبا و لطیف به نیشابورک در <فاذا فرغت> سپس اجرا در راست

مقام چهارگاه:
120- عجم - چهارگاه
121- عجم - چهارگاه
122- عجم - چهارگاه به زیبایی
123- عجم - انتقال به نهاوند در فضای چهارگاه
124- عجم - چهارگاه
125- راست - راست با فرود در بیات
126- تصدیق در راست
پایان
سلام، خوب بود که به منبع اصلی این تحلیل ها هم اشاره ای می کردین!

تحلیل تلاوت"حجرات ق شرح توحید" از وبلاگ "تلاوت های ماندگار" هست:
http://quran-telavat.blog.ir

تحلیل تلاوت "بقره طارق شرح" هم از وبلاگ "قاریان و فنون تلاوت" :
http://qurantelavat.persianblog.ir
سلام گذاشتم شما بیاین اشاره ای کنید