انجمن تخصصی قاریان قرآن کریم

نسخه‌ی کامل: گلچینی از بیانات امام خمینی رحمة الله علیه درباره امام عصر اروحنا له الفدا
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
امیدوارم که ان شاءالله برسد روزی که آن وعده مسلم خدا تحقق پیدا کند و مستضعفان مالک ارض شوند این مطلب وعده خداست و تخلف ندارد. منتها آیا ما درک کنیم یا نکنیم آن به دست خداست. ممکن است دریک برهه وسایل فراهم شود و چشم ما روشن شود به جمال ایشان این چیزی است که ما در این وقت، در این عصر وظیفه داریم این مهم است همه انتظار داریم وجود مبارک ایشان را، لکن با انتظار تنها نمی شود. بلکه با وضعی که بسیاری دارند، انتظار نیست. ما باید ملاحظه وظیفه فعلی شرعی – الهی خودمان را بکنیم و باکی از هیچ امری از امور نداشته باشیم. کسی که برای رضایت خدا، ان شاءالله مشغول انجام وظیفه است. توقع این را نداشته باشد که مورد قبول همه است. هیچ امری مورد قبول همه نیست.

درست است كه با پيشرفت وسايل جديد و تلويزيون و راديو و تبليغات و پول و امكانات و غيره تسلط قدرتهاي استكباري بر ملت ها روز به روز بيشتر شده است اما سنت الهي بر اين قرار گرفته كه ملتها همه بيدار شوند و ما امروز ميبينيم كه ملتها هم روزبروز بيدار ميشوند و اين بخاطر اميدي است كه آنها به آينده دارند (نيمه شعبان 1368)

دنياي سرشار از عدالت و پاكي و راستي و معرفت و محبت، دنياي دوران امام زمان(ع) است كه زندگي بشر همه از آنجا به بعد است. زندگي حقيقي انسان در اين عالم مربوط به دوران بعد از ظهور امام (ع) است كه خداوند ميداند بشر در آنجا به چه عظمتي نائل خواهد شد(26/1/79)

دشمنان تفكر و اعتقاد به مهدويت كه اين انديشه را به زبان خود ميرانند-همواره تلاش كرده اند تا آنرا از دهان مردم بزدايند و يا مفاهيم اعتقاد به مهدويت را تحريف كنند. لذا امروز در نقطه مقابل اين تلاش دشمنان بايد در جهت اعتقاد و عمل و تبليغ و تبيين حقيقت «مهدويت» حركت كنيم(18/7/82).

شما جوانان عزيز كه در آغاز زندگي و تلاش خود هستيد بايد سعي كنيد تا زماني را براي آنچنان دوراني آماده كنيد، دوراني كه در آن ظلم و ستم به هيچ شكلي وجود ندارد، دوراني كه در آن انديشه و عقول بشر از هميشه فعال تر و خالق تر و آفريننده تر است دوراني كه ملتها با يكديگر نمي جنگند دستهاي جنگ افروز عالم همانهايي كه جنگهاي مناطقي و جهاني را در گذشته براه انداختند و مياندازند ديگر نميتوانند جنگي را براه بياندازند. در مقياس عالم صلح و امنيت كامل است بايد براي آن دوران تلاش كرد قبل از دوران مهدي موعود آسايش و راحت طلبي و عافيت نيست (شعبان 1426).